Verkiezingen Provinciale Staten

Info volgt nog

Per brief stemmen vanuit het buitenland is bij deze verkiezingen niet mogelijk. Een kiezer die tijdelijk in het buitenland verblijft, kan bij deze verkiezingen alleen bij volmacht zijn of haar stem uitbrengen.

Geen centrale plakmiddag of digitale borden

De gemeente Assen heeft ervoor gekozen om dit jaar geen centrale plakmiddag te organiseren. Hiervoor is gekozen omdat de gemeente Assen drie verschillende waterschappen binnen haar grensgebied heeft, waardoor een plakmiddag een flinke organisatorische opgave is. Daarnaast heeft de gemeente ervoor gekozen om geen digitale borden te plaatsen.

Plakborden

De gemeente biedt alle deelnemende partijen de mogelijkheid zelf verkiezingsborden te beplakken. De tijdelijke borden worden geplaatst in de week van 4 februari a.s. De locaties en regels omtrent het plakken vindt u in het bestand dat als bijlage bij deze mail is toegevoegd. Wij vragen u om geen posters te plakken die groter zijn dan het toegestane formaat (32x57cm). Als u zich houdt aan dit formaat is er voldoende ruimte voor alle deelnemende partijen om een poster te plakken.

PDFRegels voor plakken verkiezingsposters 2019.pdf

Formaat posters A3

Omdat we plek willen bieden aan de partijen voor Provinciale Staten, maar ook aan de partijen voor de 3 verschillende waterschappen waar we in Assen mee te maken hebben, willen we u vragen A3 posters te gebruiken.

Locaties:

1. Kloosterveen Zuiderpoort - Kloostersingel
2. Kloosterveen Noorderpoort - Vestesingel
3. Pittelo Europaweg West - Maastraat
4. Lariks Groen van Prinstererlaan - Europaweg Noord
5. Noorderpark Paganinilaan - Mozartplaats
6. Marsdijk Beemdpad - Kleuvenstee
7. Peelo Walakker thv parkeerplaats winkelcentrum
8. Assen Oost Rolderhoofdweg t.h.v. aansluiting Amelte
9. Assen Oost Rolderhoofdweg t.h.v. Rembrandlaan
10. Centrum Overcingellaan t.h.v. Pelikaanstraat
11. Assen Zuid Graswijk - Schepersmaat
12. Loon Gasterenseweg
13. Witten Witterhaar t.h.v. Wittergoorn
14. Ubbena Asserstraat - Zeijerstroeten
15. Ter Aard Zeijerweg, bebouwde komgrens aan de zijde van Assen

Naast de tijdelijke verkiezingsborden zijn er ook een aantal vaste openbare wildplakborden en -zuilen:

1. Walakker: winkelcentrum Peelo;
2. Troelstralaan: Einsteinlaan;
3. Maasstraat: Scheldestraat;
4. Nobelaan: t.o. flat
5. Maria in Campislaan: Beek
6. Mahatma Ghandiweg: Borgstee
7. Thorbeckelaan: nabij de Timp
8. Assen Oost vredeveldselaan - Brunelstraat
9. Hoofdlaan: De Wouden
10. Torenlaan: Kerkplein (Plakzuilen in het centrum)

PDFRegels voor plakken verkiezingsposters gemeente Assen 2019 (pdf - 173 kB)

Openbare zitting Hoofd- en Centraal stembureau

De officiële/definitieve uitslag van de verkiezing wordt op maandag 25 maart om 10.00 uur vastgesteld tijdens een openbare zitting van het Hoofd- en Centraal stembureau op het Provinciehuis.

PDFStemmen bij volmacht provinciale staten (125kB).pdf

PDFStemmen met een kiezerspas (82kB).pdf

PDFVervangende stempas aanvragen (71kB).pdf

Onherroepelijk geldig verklaarde kandidatenlijsten

Op vrijdag 8 februari om 16:00 uur heeft het centraal stembureau beslist over de geldigheid van de kandidatenlijsten en het handhaven van de daarop vermelde kandidaten en de boven de kandidatenlijsten geplaatste aanduidingen van politieke groeperingen. Aansluitend zijn de geldige kandidatenlijsten genummerd.

PDFNummering kandidatenlijsten (179 kB).pdf

PDFKandidatenlijsten PS 2019 (265 kB).pdf

Het proces-verbaal van de openbare zitting van het centraal stembureau ligt ter inzage in het gemeentehuis van Assen, Noordersingel 33.
Assen, 12 februari 2019
M.L.J. Out,
voorzitter centraal stembureau