Verkiezingen Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen

Op 15 maart waren de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Om de vier jaar worden de leden van de Provinciale Staten gekozen. De leden van Provinciale Staten kiezen één keer in de vier jaar de Eerste Kamer. Dat doen ze kort nadat ze zijn aangetreden. Ook de waterschapsverkiezingen vinden om de 4 jaar plaats. U kiest dan de leden van de algemeen besturen van de waterschappen. Het algemeen bestuur van een waterschap is vergelijkbaar met een gemeenteraad.