Verlenging tijdelijke crisisnoodopvang aan de Graswijk in Assen

09 december 2022
Voorpagina
De locatie voor de crisisnoodopvang "Graswijk".

Sinds 1 oktober 2022 bieden wij crisisnoodopvang aan maximaal 50 asielzoekers in een voormalige zorgboerderij aan de Graswijk in Assen. De doorstroom van asielzoekers staat helaas nog altijd onder grote druk. Daarom is besloten om de crisisnoodopvang aan de Graswijk te verlengen tot in ieder geval 1 april 2023.

Crisisnoodopvang in Drenthe

Om de druk op het opvangcentrum in Ter Apel te verlichten, vroeg het Kabinet afgelopen september aan de veiligheidsregio’s om extra opvangplekken voor asielzoekers te realiseren voor een periode tot 1 januari 2023. De Drentse gemeenten hebben destijds met elkaar afgesproken dat zij samen 450 plekken voor de crisisnoodopvang voor hun rekening zouden nemen, waarvan 50 in Assen. 

Doorstroom asielzoekers nog altijd onder grote druk 

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat weten dat er op 1 januari 2023 nog zeer zeker een tekort aan opvangplekken zal zijn. Het kabinet heeft een plan opgesteld hoe hiermee om te gaan. Het Veiligheidsberaad heeft ingestemd met het plan en afgesproken is om waar mogelijk de crisisnoodopvanglocaties open te houden tot in ieder geval 1 april 2023.

Verlenging Graswijk tot 1 april 2023

Wij blijven onze verantwoordelijkheid in de huidige asielcrisis nemen. Dat betekent dat we hebben besloten om de opvang die de afgelopen periode is geboden in de woonboerderij aan de Graswijk in Assen voort te zetten tot in ieder geval 1 april 2023. Hierbij wordt de capaciteit van 50 opvangplekken aangehouden. De omwonenden zijn inmiddels via een brief geïnformeerd over deze verlenging.