Vogelkerslaan wordt flink groener, buurtbewoners blij met participatie

04 mei 2023
Voorpagina

‘’Dit projectteam verdient een groot compliment’’

De Vogelkerslaan heeft al jarenlang last van wateroverlast. Door de verhoogde drempel rondom de brink op de T-splitsing met de Plantaanweg, stroomt het water bij fikse regenbuien de kelders in ondanks eerder getroffen maatregelen. Omdat het riool op enkele plekken gerepareerd moet worden en de bestrating aan onderhoud toe is, hebben we besloten om dit te combineren met andere opgaven vanuit verkeer, groen en water: met wensen van buurtbewoners. Een mooi voorbeeld van participatie.

‘Uit een onderzoek bleek dat de bomen in de Vogelkerslaan niet goed groeiden, dus ook het groen moest verbeterd worden’’, vertelt stedenbouwkundige Lisanne Caspers. ‘’Daarop zijn we aan de slag gegaan met verschillende schetsen voor een nieuwe inrichting van de straat met onder andere meer groen. We hebben een soort van ingrediëntenkaart gemaakt voor bewoners, met verschillende smaken erin’’. In de huidige situatie is er een groenstrook met brede opritten, op de T-splitsing met de Plantaanweg is een kleine groene brink en er is weinig diversiteit in groen. Een mooie kans om dit aan te pakken onder leiding van een projectleider. ‘’In samenwerking met onder andere een ecoloog en landschapsarchitect hebben we twee ontwerpen gemaakt. Hoewel wijzelf in de voorstellen de voorkeur gaven om de brink groter te maken waardoor het groener werd, was dit niet de voorkeur van bewoners. Daarom hebben we besloten dit niet door te voeren. De bewoners kwamen wel zelf met het voorstel om struiken aan te planten. Een goed idee. Daarom hebben we dit opgenomen in ons ontwerp, het zorgt voor meer diversiteit’’, aldus Lisanne.

Bewoners aan het woord

Buurtbewoners Aline Teerhuis en Catherine zijn erg enthousiast over de nieuwe plannen: ‘’Ze breken niet alleen de straat open voor de riolering, maar hebben ook aandacht voor klimaat en ecologie’’, vertelt Catherine. ‘’Het uitgangspunt van de gemeente met een bredere groenstrook met een ecologische doelstelling wat insecten en vogels aantrekt vind ik vooral erg leuk’’.  Aline vervolgt: ‘’Ik woon hier al meer dan 40 jaar. Dat de buurt nu een stuk groener wordt is heel fijn. Daarnaast rijdt men hier op de Plantaanweg vaak heel hard. Tijdens de plannen is ook gesproken over verkeersmaatregelen. Dat neemt ook een stuk zorgen bij ons weg’’.

Participatie

In de buurt hebben meerdere participatiemomenten plaatsgevonden. Via een brief, bewonersbijeenkomst, een eigen website en de mogelijkheid om een keuzelijst op papier in te vullen, werden alle wensen en ideeën van bewoners meegenomen in het besluit. ‘’Het mooiste is dat je als ontwerper hun ideeën kunt meenemen en kan laten zien hoe je hiermee omgaat. Ik vind dit heel waardevol’’, vertelt Lisanne. ‘’Het is heel belangrijk om bewoners te informeren over klimaatverandering en wateroverlast. En over hoe we dit kunnen voorkomen’’. Ook bewoners Aline en Catherine zijn erg te spreken over deze momenten, zij noemen het ‘toegankelijk’. Aline: ‘’Tijdens de bewonersbijeenkomst was er alle tijd en ruimte om vragen te beantwoorden. Ook werd het bij Podium Zuidhaege hier in de wijk gehouden. Dat maakt de drempel lager om heen te gaan. Het mooiste is nog dat de plannen daadwerkelijk zijn aangepast naar de wensen van alle bewoners. De projectgroep vanuit de gemeente was heel communicatief, zij verdienen echt een groot compliment’’.

Vervolg

Hoe de buurt er straks uit komt te zien? Verwijzend naar de straatnaam wordt er straks een aantal vogelkersen in de straat geplant. De opritten worden van grasbetonstenen gemaakt. Hiermee zorg je voor betere wateropname in de grond en lijkt het een stuk groener omdat de groene strook doorloopt. Er worden smalle looppaadjes aangebracht die je lopend en met de fiets gemakkelijk kan betreden. Ook komen er meer struiken, andere bomen en zorgt het geheel voor een mooie groene straat zonder wateroverlast. ‘’Persoonlijk had ik de groenstrook zo breed mogelijk gemaakt, maar ik vind het nog belangrijker dat andere bewoners ook tevreden zijn. Je ontkomt er niet aan om een beetje toe te geven. Met een scootmobiel of rollator is een bredere stoep wel zo fijn, dan kun je elkaar ook fatsoenlijk passeren’’, vertelt Catherine. Aline is vooral heel blij dat een grote boom met veel wortels onder de stoep niet wordt gekapt, maar dat er omheen gewerkt wordt.

 ‘’We zijn heel erg benieuwd naar het resultaat straks, het is nogal een project. We zouden het vooral heel erg leuk vinden als het plan exact uitgevoerd wordt zoals de bedoeling is: met visie op klimaat en ecologie. Als we dan ook nog een voorbeeldstraat kunnen zijn voor de rest van Assen, hopen we dat er nog veel meer straten volgen met vergroenen!’’, sluiten de bewoners af.