Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan kunt u vooraf een overleg bij ons indienen. Dit overleg vooraf bestaat uit een schetsplan. Aan de hand hiervan laten wij u weten of uw plan kans maakt op een omgevingsvergunning. Dit gebeurt voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt.

Aanvraag

In dit overleg wordt het schetsplan besproken. Ook wordt er gekeken of het schetsplan voldoet aan het  bestemmingsplan en de welstandsnota. De uitkomst van het vooroverleg wordt via e-mail naar u toegezonden. Let hierbij op dat wij alle benodigde informatie krijgen. Anders kunnen wij uw overleg vooraf niet in behandeling nemen. De benodigde gegevens staan weergeven op de eerste pagina van het aanvraagformulier ‘vooroverleg’.

U kunt een vooroverleg aanvragen met het formulier verzoek tot vooroverleg . U kunt dit formulier downloaden, uitprinten, invullen en vervolgens inclusief checklist bijlagen opsturen naar de gemeente t.a.v. team BWO of digitaal versturen naar vergunningen@assen.nl.

Kosten

De kosten voor een overleg vooraf zijn € 175,47 (Tarief 2023).

Het betalen van de kosten vindt eenmalig plaats bij een precies dezelfde aanvraag.