Baggelhuizerplas

De Baggelhuizerplas en omgeving is een belangrijk gebied voor Assen. Sporters, wandelaars en recreanten weten het gebied goed te vinden. Zeker zomers bruist het van activiteiten.

Nieuw strandpaviljoen voor de Baggelhuizerplas

Het oude tijdelijke strandpaviljoen aan de Baggelhuizerplas is aan vervanging toe. Daarom deed de gemeente Assen begin 2021 een marktverkenning naar de mogelijkheden voor een nieuw strandpaviljoen. We vroegen aan belangstellende ondernemers of zij kansen zien voor een nieuw paviljoen. Het doel van deze verkenning was om een indruk te krijgen van de haalbaarheid van een nieuw strandpaviljoen en de wensen van ondernemers. Ruim 20 partijen gaven een reactie. Met deze reacties wil de gemeente Assen de plannen verder uitwerken.

Paviljoen bij Baggelhuizerplas

Het nieuwe paviljoen komt op dezelfde plek als het oude tijdelijke gebouw.

Getekend kaartje gebied Baggelhuizerplas

Denkt u ook mee?

Ook willen we graag weten hoe omwonenden tegen een nieuw paviljoen aankijken. In november hebben omwonenden van het gebied een Nieuwsbrief en een uitnodiging om mee te doen aan een enquête ontvangen.

Huidige situatie

Afgelopen zomer is het oude paviljoen door brand beschadigd. In samenspraak met de beheerder Stichting Phusis is besloten om niet meer te investeren in dit oude pand. Het oude pand is inmiddels weggehaald. Stichting Phusis plaatst komende zomer weer een mobiele snackwagen. Hiermee blijft er toch een voorziening en terras voor de strandgasten. 

Vervolg

We verwachten dat het college van B&W begin 2021 een besluit neemt over de kaders voor het nieuwe paviljoen. De resultaten van de marktverkenning én van de enquête worden daarin meegenomen. In 2021 volgt de aanbesteding waarop ondernemers kunnen inschrijven.
Na de aanbesteding wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor de locatie van het paviljoen. Ook hierop zijn reacties mogelijk.