Evenementen

Dé plek waar organisatoren van evenementen de informatie kunnen vinden die ze nodig hebben. Het evenementenportaal Assen coördineert het evenementenbeleid in Assen en stimuleert de publieksdeelname van Assenaren en bezoekers. Wij ondersteunen indien noodzakelijk of gewenst organisatoren bij kwaliteitsverbetering van het evenement en wij adviseren de gemeente over de uitvoering van het evenementenbeleid. Daarnaast stimuleren we samenwerking tussen evenementenorganisaties, het bedrijfsleven, culturele organisaties en het onderwijs.

Het evenementenportaal Assen ondersteunt organisatoren en stelt graag haar kennis beschikbaar. Deze hulp bestaat uit het wegwijs maken in Assen, advies over het aanvragen van subsidies en fondsenwerving, hulp bij praktische zaken als locatiekeuzes en vergunningentrajecten. Daarnaast kunnen we ondersteuning bieden bij de keuze voor geschikte samenwerkingspartners en verbinding leggen met partijen in de stad, zoals onderwijs en ondernemers.

Wanneer u een evenement wilt organiseren is het verstandig om eerst contact op te nemen met Nick Steenge via de mail: nick@vaartinassen.nl.

 

In Drenthe zijn kleinere evenementen weer mogelijk. Het evenement moet COVID-19-proof zijn. En ook derden die door de organisatie worden ingehuurd, moeten hun werkzaamheden veilig en gezond kunnen uitvoeren. Dit betekent dat bijvoorbeeld beveiligers, verkeersregelaars en EHBO’ers ook de kwaliteit van hun werkzaamheden moeten garanderen voor, tijdens en na afloop van het evenement. Het is aan de organisatie om hier in de planvorming duidelijkheid over te geven.

Om een evenement te kunnen organiseren, moet u bij uw vergunningaanvraag een coronaplan indienen. De Veiligheidsregio Drenthe heeft een checklist opgesteld die u helpt bij het aanvragen en het verkrijgen van de vergunning. Download de pdf hieronder. Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 14 0592 of mail naar info@assen.nl.

PDFCorona checklist evenementen (pdf - 155 kB)