TT 2018

TT Kermis Assen

23 juni  - 01 juli 2018

PDFKermisopstelling 2018 (2,6MB).pdf

Uitnodiging inschrijven verpachting

Wij nodigen exploitanten van kermiszaken  uit om in te schrijven voor de TT Kermis Assen van za 23 juni t/m zo 01 juli 2018.  De gemeente Assen gaat over op een onderhandse verpachting voor het jaar 2018 i.v.m. de herinrichting van het nieuwe evenementen plein . U kunt inschrijven tot dinsdag 16 januari.

Standplaats en tijden

De kermis wordt gehouden op het parkeerterrein aan de Van Riebeeckstraat en de Rolderstraat. Tevens verpacht de gemeente de standplaatsen in de binnenstad. Kermis attracties in de binnenstad kunnen staan van donderdag 28  t/m zaterdag 30 juni.

De opening- en sluitingstijden voor Kermis veemarktplein 2018 zijn:

op zaterdag 23 juni 13.00 - 24.00 uur
op zondag 24 juni 13.00 - 24.00 uur
op maandag 25 juni 13.00 - 24.00 uur
op dinsdag 26 juni 13.00 - 24.00 uur
van woensdag  27 juni op donderdag 28 juni van 13.00 - 01.00 uur
van donderdag  28 juni op vrijdag 29 juni van 13.00 - 03.00 uur*
van vrijdag  29 juni op zaterdag 30 juni van 13.00 - 04.00 uur
op  zaterdag  30 juni op zondag 01 juli van 13.00 - 04.00 uur
op  zondag   01 juli van 13.00 - 23.00 uur

* De eindtijd van donderdag 28 juni op vrijdag 29 juni 2018 is 03.00 uur, onder voorwaarde dat er geen geluidsinstallaties gebruikt mogen worden na 02.00 uur.

De opening- en sluitingstijden voor Kermis zaken binnenstad 2018 zijn:

van donderdag 28 juni op vrijdag 29 juni van 19.00 - 03.00 uur
van vrijdag 29 juni op zaterdag 30 juni van 19.00 - 04.00 uur
op  zaterdag 30 juni op zondag 01 juli van 19.00 - 04.00 uur

Voorwaarden

De ‘Voorwaarden voor de verhuur van standplaatsen TT Kermis 2018’ van de gemeente Assen zijn van toepassing. Bij het aanvragen van de inschrijfformulieren krijgt u de voorwaarden meegestuurd.

PDF2018 kermis voorwaarden Assen (796kB).pdf

Betaling

Betaling van de verschuldigde huursom, de service bijdrage voor woon/slaapwagen á € 250,- (9dagen) of  €75,- (3dagen) en de toegezegde reclamebijdrage kan alleen door middel van een éénmalige machtiging tot betaling. Deze éénmalige machtiging moet volledig ingevuld en ondertekend met de  inschrijving worden ingediend. Het innen van het bedrag vindt plaats op vrijdag 25 mei 2018, zoals ook vermeld staat op het machtigingsformulier en in de voorwaarden.
Wanneer de attractie niet is gegund, wordt deze eenmalige machtiging naar u teruggestuurd, samen met de afwijzingsbrief.

PDFSEPA_machtigingsformulier_TT-kermis_2018 (201kB).pdf

Onderhands verpacht

De volgende plaats is voor de TT 2018, in het Centrum al  verpacht: Reuzenrad centrum.

PDFVeemarktplein Onderhands Inschrijfformulier TT Kermis 2018 (186kB).pdf

PDFBinnenstad Onderhands Inschrijfformulier TT Kermis 2018 (184kB).pdf


Inschrijvingen

Inschrijvingen moeten voldoen aan de richtlijnen van de Kermisvoorwaarden van de gemeente Assen.

 • De formulieren kunt u ook telefonische aanvragen via telefoonnummer 14 0592. Deze worden gratis naar u toegestuurd, samen met de voorwaarden en een voorbedrukte antwoordenveloppe.
 • Iedere inschrijving kan in een gesloten enveloppe opgestuurd of afgegeven worden. Vergeet niet op de enveloppe te vermelden: ‘Inschrijving TT Kermis 2018’.  Afgeven kan bij de centrale balie van het Stadhuis aan de Noordersingel 33,  9401 JW in Assen (niet deponeren in de brievenbus).  Het postadres: Gemeente Assen, Eenheid Klant, t.a.v. A. Dekker, Antwoordnummer 25,  9400 VB Assen. 
 • Uiterste inleverdatum aan de balie  is dinsdag 16 januari 2018 tot uiterlijk 16.00 uur. Inschrijvingen na dit tijdstip worden niet in behandeling genomen. 
 • Persoonlijk afgeven kan tot dinsdag 16 januari 2018 tussen 09.00 uur en 16.00 uur bij de kermis organisator in het stadhuis, Noordersingel in Assen.

Promotie kermisterrein

Voor 2018 is  gekozen om het promotiegeld af te stemmen met de organisator. De promotie van de TT kermis 2018 ziet er als volgt uit:

 • 1e zaterdag: Openingact, openingsvuurwerk, familiedag, kortingsvlaggen € 0,50 en een pendel treintje.
 • 1e zondag: Live muziek/dansers, straatartiesten, gratis schminken, kortingsvlaggen € 0,50.
 • Maandag: Kortingsvlaggen € 0,50.
 • Dinsdag: Mindervaliden middag, treintje, speciale avond en Kortingsvlaggen € 0,50.
 • Woensdag: Kindermiddag met schmink, straat artiest en een treintje. Avond live-muziek.
 • Donderdag: Geen extra activiteiten i.v.m. TT festival.
 • Vrijdag: Geen extra activiteiten i.v.m. TT festival.
 • Zaterdag: Geen extra activiteiten i.v.m. TT festival.
 • Zondag: Live muziek/dansers, straat artiesten en eind vuurwerk.

De vlaggetjes actie is voor de eerste vier dagen, alleen voor scholieren van het basisonderwijs, deze worden niet uitbetaald. De gemeente zal 10.000 vlaggen distribueren onder de scholieren en winkelketens.

Stroomkosten en stalling woon/slaapwagens gewijzigd

Voor attracties wordt een kWh-prijs doorberekend van € 0,31. Voor de stalling van woonwagens wordt servicekosten berekend á € 250,00 per exploitant. Hiervoor berekenen wij geen kWh-prijs. Opbouwdata van de attracties en woon-/slaapwagens staan in de voorwaarden. Exploitanten die in de binnenstad staan betalen € 75,- per exploitant aan service kosten.

Saamhorigheid

Vrijdag 22 juni: Besloten opening avond van 20.00 uur t/m 22.00 uur,  met gemeente-vertegenwoordigers, organisatie TT-festival en ondernemers, bonden en de kermisgezinnen.

 

Vragen of nog informatie nodig?

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de kermisorganisator, de heer A.J. Dekker, tel. 14 0592 / 06  22 363 355 of via  a.dekker@assen.nl.

In verband met de feestdagen is de kermis organisatie in de periode van 27 december tot en met 3 januari niet bereikbaar.
Onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden worden de standplaatsen op uiterlijk begin februari 2018 toegewezen.

 

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van de gemeente Assen