Beeldende kunst in Assen

Alle kunstwerken en monumenten in Assen zijn in beeld gebracht op één overzichtskaart, compleet met foto's en achtergrondinformatie.

Dit zijn kunstwerken die voor iedereen zichtbaar zijn in de openbare ruimte of vanaf de weg aan gevels van gebouwen bevestigd zijn. In het overzicht staan ook enkele inpandige kunstwerken die zich in gebouwen bevinden die voor iedereen toegankelijk zijn.

Hoe vindt u een kunstwerk?

Bent u op zoek naar het werk van een bepaalde kunstenaar? Of naar de maker van een werk waar u dagelijks langsfietst? Dat kunt u nu opzoeken en bekijken via onze App beeldende kunst Assen vanuit huis. U kunt ook de straat opgaan en op uw smartphone informatie zien over het kunstwerk. Scan hiervoor deze code:

QR code Beeldende Kunst in Assen

Ontbreekt een kunstwerk of is de informatie foutief of onvolledig?

Wij doen ons best de kaart actueel te houden. Het kan voorkomen dat een kunstwerk ontbreekt of dat de informatie onvolledig of onjuist is. De oproep aan alle inwoners is dan ook om ontbrekende of onjuiste gegevens te melden via info@assen.nl.