Culturele activiteiten voor jongeren tot 18 jaar

De regels zijn versoepeld voor culturele activiteiten in de buitenlucht voor kinderen en jongeren t/m 18 jaar.

 • Het uitvoeren van culturele activiteiten voor jeugd tot en met 18 jaar zijn toegestaan.
 • Binnenactiviteiten voor groepen zijn nog niet toegestaan (behalve individuele lessen).
 • De versoepeling is bedoeld voor vrije tijd activiteiten en lesactiviteiten. Wedstrijden (bijvoorbeeld concoursen, dance battles) zijn verboden.
 • Bepaald is dat het gaat om georganiseerde culturele activiteiten, dus geen nieuwe particuliere initiatieven.

We hanteren dezelfde regels in de hele provincie Drenthe. Alle Drentse gemeenten gebruiken dit protocol. Het is gebaseerd op www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/05/06/vermijd-drukte-houd-15-meter-afstand

De regels in Drenthe

Gezond verstand staat voorop. We zijn ontzettend blij met de versoepeling en we zorgen er samen voor dat we de regering helpen met het in control blijven van de corona-aanpak. Ons gedrag draagt bij aan verdere versoepeling van regels op langere termijn. Daarom:

 • Buiten oefenen of spelen mag, binnen niet;
 • Oefenen en spelen is toegestaan, wedstrijden mogen niet;
 • Aanbieders moeten hun activiteiten in de openbare ruimte vooraf melden bij de gemeenten. Na melding kan de aanbieder beginnen, bij vragen of onduidelijkheden neemt de gemeente contact op;
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar moeten 1,5 meter afstand houden bij de activiteit, voor kinderen tot en met 12 jaar geldt dit niet;
 • Hygiënemaatregelen blijven gelden: vaak handen wassen, thuisblijven bij verkoudheid en/of koorts, ook als huisgenoten klachten hebben;
 • Kantines, pauzeruimtes, kleedkamers en douches moeten gesloten blijven;
 • Aanbieders houden toezicht op het naleven van de voorwaarden en zorgen dat er toezicht is.

Voor instellingen / verenigingen met eigen accommodatie:

 • Alleen deelnemende kinderen en jongeren, docenten en coronaverantwoordelijken zijn op de locatie aanwezig. 
 • Instellingen / verenigingen mogen buiten oefenen en spelen met jeugd tot en met 12 jaar. Hierbij gelden voor kinderen onderling geen afstandsbeperkingen. De docent blijft wel op minimaal 1,5 meter afstand van de deelnemers.
 • Jeugd van 13 t/m 18 jaar mag oefenen en spelen, maar zij moeten 1,5 m afstand bewaren. Dit maakt ‘normaal’ oefenen en spelen niet mogelijk.
 • Pauzeruimten blijven gesloten. Het moet mogelijk zijn veilig en schoon naar het toilet te gaan en de handen te wassen. Zorg voor voldoende zeep, papieren handdoekjes, desinfectie- en EHBO-middelen binnen handbereik. Hoe u dit regelt, kunt u aangeven op het meldformulier. 
 • Kinderen en jongeren komen in hun cultuurkleding (indien van toepassing) naar de accommodatie / locatie. Ze kunnen zich niet omkleden en douchen en verlaten na de activiteit direct de accommodatie / locatie. Omkleden en douchen bij de accommodaties mag niet. 
 • Stel (per activiteit of reeks activiteiten) een volwassen herkenbare coronaverantwoordelijke (met een gekleurd hesje) aan, die altijd aanwezig is en het gemeentelijke aanspreekpunt is. Deze is eindverantwoordelijk voor
  - De inachtneming van de hygiëneregels.
  - De interne logistiek en bewegwijzering van veilige looplijnen en mogelijk afbakenen van eenrichtingsverkeer op parkeerplekken, bij toiletgebouwen en de velden.

Voor andere cultuuraanbieders (Binnen-accommodaties als bijvoorbeeld kunstencentra en commerciële aanbieders) die plannen hebben om buiten te gaan oefenen en spelen: 

 • Indien gewenst kan er, in georganiseerd verband, buiten worden gespeeld of geoefend door jeugd tot en met 18 jaar, met in achtneming van dit protocol. Voorbeelden van openbare ruimten zijn onder andere parken, picknickplaatsen en pleinen.
 • Nieuwe activiteiten in georganiseerd verband, die in de openbare ruimte worden georganiseerd, moeten vooraf aan de gemeente gemeld worden via het meldformulier. Als een culturele activiteit niet vooraf is gemeld dan, kan gesommeerd worden per direct de activiteit te staken en kan verbaliseerd worden. 
 • Alleen deelnemende kinderen, jongeren, docenten en coronaverantwoordelijken zijn op de culturele locatie aanwezig. Toeschouwers zijn zowel op de culturele locaties als in de openbare ruimte verboden. 
 • Het gebruik van binnen-accommodaties als bijvoorbeeld kunstencentra zijn niet toegestaan, deze blijven gesloten. 
 • De openbare ruimte kan niet worden geclaimd. Houd rekening met andere gebruikers in het openbaar gebied. Beperk overlast van muziek etc. 
 • Zorg voor voldoende desinfectiemiddelen en EHBO-middelen binnen handbereik.