Afmetingen vaarwegen en bruggen

 

Drentsche Hoofdvaart

Maatgevend waterpeil: 11,42 m + NAP
Doorvaardiepte: 1,55 m
Doorvaarbreedte: 5,80 m
Doorvaarhoogte: 5,40 m
Doorvaarlengte: 26,76 m

Passantenhaven Kloosterveen

Diepte: 1,55 m
Afmeren tussen de palen
Breedte tussen palen: 3,50 m
Maximum aantal schepen: 10

De Vaart

Maatgevend waterpeil: 11,42 +NAP
Doorvaardiepte: 1,90 m
Schepen tot 20 meter lengte zijn toegestaan. Langere schepen kunnen niet of moeilijk keren in de zwaaikom. De zwaaikom heeft een breedte van 27,50 meter breed en hier mag aan één zijde worden afgemeerd. De volledige breedte kan niet benut worden als langs die zijde boten zijn afgemeerd.

Blauwe boog (De Vaart)

Doorvaarbreedte: 18,00 m
Doorvaarhoogte: 3,50 m
 

Veenlustbrug (fietsbrug naast de Blauwe boog)

Doorvaarbreedte: 7,00 m
Doorvaarhoogte (open): onbeperkt
Doorvaarhoogte (gesloten) 0,15 m

Witterbrug

Doorvaarbreedte (exclusief wrijfgordingen): 8,00 m
Doorvaarbreedte (inclusief wrijfgordingen): 7,50 m
Doorvaarhoogte (open): onbeperkt
Doorvaarhoogte (gesloten) 0,15 m

Noord Willemskanaal

Maatgevend waterpeil: 6,62 m + NAP
Doorvaarbreedte: 6,60 m (De Vaart - Sluis Peelo - Havenkanaal)
Doorvaarbreedte: 7,30 m (Havenkanaal - Vries)
Doorvaardiepte: 1,90 m (De Vaart - Sluis Peelo - Havenkanaal)
Doorvaardiepte: 2,50 m (Havenkanaal - Vries)
Doorvaarhoogte: 5,40 m
Doorvaarlengte: 65,00 m 

Passantenhaven Marsdijk

Diepte: 1,50 m
Kadelengte: 130 m (60 m + 70 m)
Afmeren in lengterichting langs de kade 

Markebrug (fiets- en voetbrug)

Doorvaarbreedte: 19,00 m
Doorvaarhoogte: 5,40 m

Het Havenkanaal

Maatgevend waterpeil: 6,62 m + NAP
Doorvaardiepte: 3,50 m
Er geldt in het Havenkanaal een eenrichtingsverkeer voor alle vaarverkeer. 

De fietsbrug Enkeerdpad

Doorvaarbreedte: 7,50 m
Doorvaarhoogte (open): onbeperkt
Doorvaarhoogte (gesloten) 2,38 m

De brug van Marsdijk naar Loon

Doorvaarbreedte: 8,00 m
Doorvaarhoogte (open): onbeperkt
Doorvaarhoogte (gesloten): 2,40 m

Viaduct Europaweg-Noord

Doorvaarbreedte: 18,20 m
Doorvaarhoogte: 6,68 m