Historie Blauwe As

Oude zwart-wit foto van vroegere situatie sluis Assen

Trekschuiten en stoomboten

Als stad op het zand heeft Assen zijn ontstaan niet te danken aan de handel op het water. Pas toen in de 19e eeuw de Drentse vaarwegen werden gegraven kreeg het water betekenis voor de transport en daarmee voor de bedrijvigheid in de stad. Trekschuiten, stoomboten, personenvervoer en goederenvervoer… vele boten voeren door Assen. De Vaart en Het Kanaal vormden destijds een belangrijke schakel in de vaarverbinding tussen Assen en Groningen.

De tramlijn Gorredijk – Oosterwolde – Assen liep via de zuidelijke oever van Het Kanaal. Het park van Huges en de afbuiging van de weg bij het water vandaan zijn te verklaren vanuit die tramlijn.

Toen in de 20e eeuw het transport per as zijn intrede deed nam de betekenis van het water in Assen weer af. Assen sloot de vaarwegen af voor transport.

Oude zwart-wit foto van vroegere situatie trambrug Assen

Water terug in de stad!

Nu, in de 21e eeuw, pakt Assen de kansen aan om het water terug te brengen in de stad. Niet voor de beroepsvaart, maar voor recreatievaarders die Assen willen meenemen op hun vaartocht door Drenthe. In 2009 werd de Vaart weer opengesteld en sinds 2013 werd Het Kanaal weer bevaarbaar gemaakt. Assen bouwde hiervoor maar liefst zes beweegbare bruggen, twee sluizen en een passantenhaven. Het ‘rondje Assen’ is weer in ere hersteld. De langverwachte Blauwe As-vaarroute door het centrum van Assen is sinds 2017 weer geopend.

Oude zwart-wit foto van vroegere situatie sluis Assen