Q&A herstart sportactiviteiten

Mogen volwassenen ook weer sporten?

Ja vanaf 11 mei 2020 onder dezelfde voorwaarden als de jeugd van 13 t/m 18.

Mogen sportaanbieders de activiteiten voor de volwassenen zonder meer starten?

Nee, nieuwe activitieten die in de Openbare Ruimte plaatsvinden moeten worden aangemeld via het aanmeldingsformulier op de website van de gemeente.

Gaan de zwembaden ook weer open?

Ja, mits de exploitant van het zwembad daarvoor kiest. Zowel binnen- als  buiten zwembaden mogen weer open vanaf 11 mei 2020. Exploitanten moeten garanderen dat ze zich houden aan het Protocol-Verantwoord-Zwemmen (van onder meer NOC*NSF en de VSG).

Blijven alle binnensportaccommodaties dicht ook voor kinderen en jongeren? 

Ja, binnensportlocaties vallen niet onder de versoepeling van de maatregelen tot 20 mei. Enkel locaties in de buitenlucht waar georganiseerd en onder begeleiding samen gesport kan worden, vallen onder de versoepeling.

Kantines blijven gesloten, maar is een uitgifteloket wel toegestaan?  

Nee, wij doen een oproep om geen creatieve oplossingen te verzinnen voor de uitgifte van dranken en spijzen. Dus ook geen uitgifteloket. Sporters worden gevraagd eigen bidons met drank mee te nemen en direct na afloop van het sporten weer naar huis te gaan.

Mag er worden gesport zonder een melding te hebben gemaakt?

Nee, er dient eerst een melding worden gedaan en dan mag de sportaanbieder starten. De gemeente dient op de hoogte te worden gesteld van de opstart van de activiteiten en hoe aan de voorwaarden van het protocol wordt voldaan.

Kan mijn vereniging/commerciële aanbieder gebruik maken van dranghekken van de gemeente?

Nee. Afzettingen dient u zelf te organiseren, bijvoorbeeld met afzetlint

Regelt de gemeente dat alle sportaanbieder van desinfecterende gel is voorzien?

Nee, men dient zelf de voorzorgsmaatregelen te organiseren.

Wat kan de gemeente de sportaanbieders wel leveren?

De sportaanbieder kan zich met vragen melden bij de gemeente. Samen kijken we of de gemeente een bijdrage kan leveren.

Waar moet een toezichter aan voldoen?

De toezichter moet goed op de hoogte zijn van het Drents protocol.

Waar moet een toezichter op toezien?

Op naleving van de regels van het Drents protocol

Mag ik als ouder naar de training van mijn zoon/dochter kijken op de locatie?

Nee, dat is nu niet toegestaan.

Kunnen wij gebruik maken van een BOA?

Eerste lijn handhaving ligt bij de vereniging. Indien het misloopt en escaleert kan er worden opgeschaald.

Kunnen wij een beroep doen op Buurtsportcoach?

U dient uw vraag te specificeren en aan uw gemeentelijk contactpersoon door te geven. Wij kijken dan vervolgens of inzet van een buurtsportcoach mogelijk is.

Geldt 1 trainer op 10 deelnemers ook voor kinderen < 12 jaar?

Ja, het geldt voor beide groepen; kinderen < 12 en tieners van 13 t/m 18

Mag in de binnenmanage ook paard worden gereden?

Nee, momenteel mag alleen buiten worden gesport. Het paard zelf trainen zonder dat het bereden wordt mag wel.

Mogen kinderen wel trakteren bij een verjaardag losse snoep of voorverpakte of zakjes chips?

Voor de zekerheid in deze periode niet.

Hoeveel begeleiders/toezichthouders zijn nodig?

Het aantal begeleiders/ toezichthouders per groep is genormeerd. Algemene stelregel is om per 10 sporters een volwassen toezichthouder aanwezig te laten zijn naast een trainer, die in de gaten houdt of de regels gehandhaafd blijven.  * 0-10 = > geen toezichthouder, een volwassen trainer volstaat.                * 11-20 => 1 volwassen toezichthouder.    *21 -50   => 2 toezichthouders.      *Vanaf 50  => minimaal 3 toezichthouders.