Vrijstelling grafrechten voor KNIL-graven

08 maart 2023
Voorpagina

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om geen grafrechten meer te heffen voor de graven van Molukse KNIL-veteranen en hun partner. Het voorstel is om dit met terugwerkende kracht te doen vanaf 1 januari 2020. Tijdens de raadsvergadering op 23 maart wordt de raad gevraagd een bijzondere regeling hiervoor vast te stellen.

KNIL-veteranen

In 1951 kwamen bijna 4.500 Molukse KNIL-militairen (Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger) met hun gezinnen naar Nederland, na een dienstbevel. In totaal ging het om 12.500 mensen. De KNIL-militairen kregen kort na aankomst ontslag uit het leger. Zij kwamen te wonen in diverse woonoorden, waaronder voormalige concentratiekampen. Het bekendste woonoord in Drenthe was het voormalige Kamp Westerbork. Deze ging toen verder onder de naam kamp Schattenberg. In 2021 was het zeventig jaar geleden dat de Molukkers naar Nederland kwamen. In aanloop hier naartoe is er vanaf 2020 landelijk aandacht gevraagd voor de graven van KNIL-veteranen en hun partner. Hierbij werd ingezet op het toekennen van een bijzondere status aan deze graven als vorm van eerbetoon. En daarnaast erkenning te geven aan het leed dat deze eerste generatie Molukkers is aangedaan. 

Bijzondere status

Een bijzondere status houdt in dat voor deze graven geen grafrechten meer worden betaald en dat de graven niet worden geruimd. In 2020 zijn we samen met de gemeente Midden-Drenthe in gesprek gegaan met een lokale Molukse werkgroep. Dit waren inwoners uit Assen en Midden-Drenthe. Het gaat daarbij om graven op begraafplaats De Boskamp in Assen en de begraafplaats in Bovensmilde in Midden-Drenthe. De gemeente Midden-Drenthe neemt hierover zelf een besluit.

Regeling

In de regeling staat nu dat er voor de graven van KNIL-veteranen en hun partner, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020, geen kosten aan de grafrechten verbonden zijn. Dit geldt minstens voor de komende dertig jaar. Dit kan telkens met een periode van dertig jaar worden verlengd. We nemen de grafrechten niet over. Groot onderhoud van een graf valt niet onder de grafrechten en blijft de verantwoordelijkheid van de rechthebbende. Verlengingen van grafrechten die door rechthebbenden zijn aangegaan na 1 januari 2020 worden aan de rechthebbende terugbetaald. Op donderdag 23 maart 2023 wordt het voorstel door de gemeenteraad besproken.