Wandelnetwerk Assen officieel geopend

14 november 2023
Voorpagina

Op dinsdag 14 november is het wandelnetwerk van de gemeente Assen feestelijk geopend door Martin Rasker, wethouder van Assen, en Dick Dijkstra, de directeur van Recreatieschap Drenthe. De opening vond plaats bij knooppuntenpaal 25, waar wethouder Rasker enthousiast het routebord onthulde, symbolisch voor de aansluiting van Assen op het landelijke wandelknooppuntensysteem.

Stad en natuur verbinden

Assen is de groenste stad van Nederland en verbindt met dit wandelnetwerk stad en omliggend groen. Het volledige wandelnetwerk  bestaat uit zo’n 440 kilometer aan wandelpaden. Wethouder Rasker benadrukt het belang van deze verbinding: "Met dit wandelknooppuntennetwerk hopen we inwoners en toeristen enthousiast te maken om te wandelen en al het moois te ontdekken dat Assen te bieden heeft."

Eeuwenoude Asserbos

Om wandelaars op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het wandelnetwerk, zijn vier wandelroutes uitgezet door de stadsmarketingboard en de Kop van Drenthe. Tijdens de wandeling over het netwerk vertelt Marten van Dijken over de historie van het Asserbos: “Dit is één van de oudste stadsbossen van Nederland. Het bos, ontstaan in 1260, verbindt op unieke wijze natuur, stad, en water.”

Ontwikkeling wandelnetwerk Assen

Het wandelnetwerk is het resultaat van samenwerking tussen de provincie Drenthe, gemeente Assen, Recreatieschap Drenthe, terreinbeherende organisaties, en dorpsbelangen. Het sluit aan op diverse dorpsommetjes en wandelnetwerken van omliggende gemeenten.

Drenthe als aantrekkelijke en vitale provincie

“Wandelen staat op plaats één in de top vijftien van vrijetijdsbesteding,” vertelt Dijkstra. “Wij dragen samen ons steentje bij om Drenthe een aantrekkelijke en vitale provincie te maken. De helft van Drenthe is al voorzien van het wandelknooppuntennetwerk en we voegen met trots gemeente Assen aan het netwerk toe.” Hij voegt eraan toe dat de realisatie van het complete wandelnetwerk in heel Drenthe naar verwachting in april 2024 officieel wordt afgerond.

Meer informatie over het wandelnetwerk is beschikbaar op de website van Recreatieschap Drenthe: www.recreatieschap.nl.

Mooie wandelroutes zijn te vinden op de website van Wandelnet: www.wandelnet.nl.