Wat te doen bij overlijden

Na een overlijden komen er veel zaken op u af die u moet regelen , zoals:

  • inschakelen uitvaartverzorger (gebruikelijk maar niet verplicht)
  • bepalen begrafenis / crematie
  • aangifte overlijden bij gemeente waar is overleden
  • moment uitvaart vastleggen bij Rouwcentrum Crematorium De Boskamp. Vanwege 1 agenda geldt dit voor begraven als cremeren, voor alle begraafplaatsen
  • bepalen begraafplaats (De Boskamp of Zuiderbegraafplaats)
  • u of uw uitvaartverzorger neemt contact op met onze begraafplaatsbeheerder

Voor het begraven of bijzetten worden kosten in rekening gebracht.  Deze worden jaarlijks vastgesteld. 

Voor meer informatie over uitgifte van graven, (asbus-)bijzettingen en grafmonumenten kunt u contact opnemen met de grafadministratie, tel. 14 0592.