Wat te doen bij overlijden

Na een overlijden komen er veel zaken op u af die u moet regelen , zoals:

  • inschakelen uitvaartverzorger (gebruikelijk maar niet verplicht)
  • bepalen begrafenis / crematie
  • aangifte overlijden bij gemeente waar is overleden
  • moment uitvaart vastleggen bij Rouwcentrum Crematorium De Boskamp. Vanwege 1 agenda geldt dit voor begraven als cremeren, voor alle begraafplaatsen
  • bepalen begraafplaats (De Boskamp of Zuiderbegraafplaats)
  • u of uw uitvaartverzorger neemt contact op met onze begraafplaatsbeheerder

Voor het begraven of bijzetten worden kosten in rekening gebracht.  Deze worden jaarlijks vastgesteld. 

Voor meer informatie over uitgifte van graven, (asbus) bijzettingen en grafmonumenten kunt u contact opnemen met de grafadministratie. Dinsdag en donderdag van 8.00 tot 14.00 tel. 14 0592.