Garage TDI

Garage TDI speelt kwalitatief hoogwaardige en toegankelijke theatervoorstellingen op scholen, op festivals, in recreatiegebieden en in theaterzalen, met als belangrijkste doelgroep kinderen en jongeren tussen 4 en 21 jaar.

Jongeren die verder willen met theater kunnen bij Garage TDI deelnemen aan Brandstof. Bij Brandstof volg je een intensief theaterprogramma bestaande uit lessen, het meedoen aan theaterexperimenten en het maken en spelen van producties. Binnen Brandstof bereid je je voor op een hbo-theateropleiding in Nederland of Vlaanderen.

Kijk op www.garagetdi.nl voor meer informatie!