We blijven een regionaal centrum

Assen blijft een belangrijk regionaal centrum. Door de krimp in de omliggende gemeenten neemt dit belang alleen maar toe. Een passend voorzieningenniveau op het gebied van winkels, horeca, zorg en onderwijs en een goede bereikbaarheid zijn cruciaal om invulling te geven aan de centrumfunctie.

Ook moet de aantrekkelijkheid van de binnenstad worden versterkt. Onder andere door het winkelgebied compacter te maken en een verbetering van de inrichting van de openbare ruimte. Veel inwoners zouden graag een ander concept zien van het Koopmansplein. Als het gaat om bereikbaarheid geven verschillende inwoners overigens aan dat wat hen betreft de auto een wat minder prominente plek krijgt in de stad.

De lokale economie is te eenzijdig. Daarom zou er actief gewerkt moeten worden aan meer variatie in het totale aanbod aan werkgelegenheid. Van belang is om daarbij flexibel te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Een toeristisch recreatieve zone kan inspelen op de groeiende behoefte aan beleving. Het sterke imago van TT kan hierbij goed benut worden. Assen moet vooral niet de concurrentie willen aangaan met Groningen. Het aanbod in Assen is onderscheidend door aanvullend op dat van Groningen te zijn.

Horeca terras op plein 

Aangezicht De Nieuwe Kolk in schemer