We zijn een actieve en gezonde stad

Tijdens de gesprekken werd duidelijk dat mensen veel waarde hechten aan gezond oud worden en goede toegankelijkheid van de zorg.  In een vergrijzende samenleving (klik richting trends, komt nog) is dit punt bovendien actueler dan ooit.

De inrichting van de stad moet uitnodigen tot beweging en er zijn voldoende voorzieningen om te sporten; individueel en in groepsverband. Ook het beter faciliteren van het fietsverkeer stimuleert beweging en draagt bovendien bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Assen. Meer oplaadmogelijkheden voor fietsers en verbetering van fietspaden draagt hieraan bij.

Omdat zorg en ondersteuning in de thuissituatie steeds meer toeneemt, stijgt ook het aandeel aan informele zorg verder. Daarnaast is er een groot aantal professionals dat dagelijks contact heeft met inwoners. Dat kan zijn om zorg te verlenen of om op afstand te adviseren. Het toepassen van domotica en nieuwe woonvormen maken dit mede mogelijk.

Fietscross circuit