Werken aan gezamenlijk belang

Als gemeente hebben we te maken met een voortdurend veranderende samenleving. We proberen daar op in te spelen door met de mensen in de Asser samenleving in contact te blijven. Waar we vroeger zelf de lijnen uitzetten en bepaalden wat er gebeurde, zoeken we nu steeds meer de samenwerking op. Dit vraagt om een andere kijk en een andere werkwijze. Hier blijven we in groeien en leren.

Hoe werken we samen?

Dat laten we de komende weken zien in zeven verschillende verhalen. Een medewerker van de gemeente vertelt hoe hij of zij samenwerkt met verschillende belanghebbenden in Assen. Inwoners, ondernemers en medewerkers van maatschappelijke organisaties vertellen hoe zij deze samenwerking ervaren.

7 Werken met Netwerken

Gelijkwaardig samenwerken aan gezamenlijke doelen. Niet altijd de leiding nemen en initiëren, maar gelijkwaardig samenwerken als partners. Hoe krijg je dat voor elkaar en welke rol neem je dan in? De training Werken met Netwerken is ontwikkeld door de gemeente, haar partners en inwoners om die vragen te beantwoorden.

6 Duurzaam werken aan duurzaamheid

Ciska Buijze werkt in het Duurzaamheidscentrum samen met een grote groep partners. Gemma Groot Koerkamp van Stichting Het Drentse Landschap is daar één van: ‘Als je met elkaar echt over je drijfveren praat, waarom doen we de dingen die we doen? Dan vind je elkaar veel sneller.’

 

5 Tussen begrip en daadkracht

Als medewerker van team juridische zaken en als teamleider bij het klantcontactcentrum krijgen Diana Kok en Lambertus Luik dagelijks vragen én klachten van inwoners. Inwoners van dienst zijn én duidelijk zijn, hoe gaat dat samen?

4 Ken je mensen!?

Lubbo Sap en Michelle Bieleveld zijn wijkbeheerders. ‘We zijn een netwerkpartner of noem het een verbindingsofficier. We zorgen dat krachten bij elkaar komen, in wijken waar mensen zich betrokken voelen. Waar saamhorigheid is.’ De verbinding tussen de beleefwereld in de wijk en de systeemwereld in het stadhuis, dat is de uitdaging. Henk Blouw werkt als initiatiefnemer met hen samen: ‘Je merkt dat ze zelf ook tegen regels aanlopen bij de gemeente. Het zou goed zijn als het ambtelijk apparaat ook iets meer denkt vanuit flexibiliteit en mogelijkheden in plaats vanuit regelgeving.’

3 Mijn Buurt Assen     

Dichtbij, bereikbaar en benaderbaar. Om niet voor, maar met de inwoners de buurt  leefbaarder te maken. Eén aanspreekpunt voor inwoners. Van de gemeente, woningbouw vereniging Actium en stichting Vaart Welzijn. Dát is Mijn buurt Assen.
Robert van der Haar is als programmaleider verantwoordelijk voor Mijn Buurt Assen. Samen met Elise Agterbos, inwoner van De Lariks, vertelt hij wat nodig is om op die manier te werk te gaan, wat het oplevert en wat de uitdagingen zijn.
 

2 Samen maken we de stad  

Roel Schrotenboer maakte samen met inwoners een toekomstvisie op onze stad. Wat vinden wij belangrijk in Assen en hoe zien we onze stad over tien jaar? Vragen stellen, luisteren en inwoners met elkaar over de stad in gesprek brengen is belangrijk. Maar ook kennis delen en keuzes toelichten. Bettina Kluter dacht als inwoner mee: ‘Uitleggen waar keuzes op gebaseerd zijn en wat de effecten daar van zijn. Dat vind ik van belang. Mensen hoeven het daar niet mee eens te zijn, maar begrijpen dan wel waar het vandaan komt.’

1 Van overheid naar ‘tussenheid’          

Gert Jan van Oosten werkt als accountmanager bij economische zaken van de gemeente Assen. Hij werkt voor én met ondernemers en gaat proactief te werk. ‘Dat kan wanneer je de vraagstukken van ondernemers kent. Voor ondernemers heeft de lokale overheid namelijk meerwaarde als je in informatie ‘handelt’ en de juiste linken weet te leggen’. Eelco Bakker werkt vanuit  de Ondernemersfabriek samen met Gertjan: ‘Die ondernemende mindset als gemeente naar de markt en inwoners toe, is heel waardevol’.