Wij zijn Groen en klimaatbestendig

Assen moet zijn groene karakter behouden en wellicht nog versterken, zo vinden de inwoners. Dit is mede bepalend voor de aantrekkelijkheid van de stad. Verschillende mensen geven aan dat de aantrekkingskracht van de stad toeneemt als de verschillende groene gebieden beter met elkaar verbonden worden. Zowel binnen de stad, als tussen stad en de directe omgeving. Daarbij moet aandacht zijn voor fietsers én wandelaars. In het verlengde daarvan pleiten inwoners ook voor groene verbindingen tussen wijken en binnenstad, die uitnodigen om met de fiets te reizen.
Het groene en duurzame karakter komt ook tot uiting in diverse maatregelen die Assen moet nemen om de stap naar energieneutraal te maken en in te spelen op de gevolgen van klimaatverandering. Zo leidt meer groen tot een daling van de temperatuur in stedelijk gebied. Ook draagt het bij aan het verbeteren van de waterberging. Als het gaat om duurzame energie worden onder andere waterstof als brandstof voor voertuigen en het gebruik van zonne-energie en geothermie genoemd. Een verdere verduurzaming van woningen beperkt het verbruik van energie.

Verschillende inwoners leggen een verband tussen leefbaarheid en groen in de wijk. Door samen te werken in groenonderhoud en collectieve tuinen ontstaan er ontmoetingen tussen bewoners en wordt tegelijkertijd het groene karakter versterkt.

Veld met zonnepanelen