Wijziging Landelijk Register Kinderopvang

Wijziging Landelijk Register Kinderopvang

Op verzoek van Stichting Prokino Kinderopvang is met ingang van 19 oktober 2020 de registratie van de volgende opvangvoorziening in het Landelijk Register Kinderopvang beëindigd.  

Het gaat om kinderdagverblijf “Peuteropvang de Driesprong” op het adres Martin Luther Kingweg 46 te Assen, registratienummer 287184912.

Het landelijk register kinderopvang kunt u raadplegen op www.landelijkregisterkinderopvang.nl