Afvalcoaches

Heeft u vragen over sorteren van afval of heeft u daar hulp bij nodig? Bel ons via 14 0592. Eén van onze afvalcoaches neemt dan contact met u op en geeft tips over het sorteren van afval. De afvalcoach kan op verzoek ook op huisbezoek komen.

Kijk voor alle data en tijden op www.duurzaamheidscentrumassen.nl

Afvalcoaches