Over afval scheiden

Gemeente Assen geeft het door!

‘Geef het door’ is een samenwerking van de twaalf Drentse gemeenten. Samen hebben we het doel om zo weinig mogelijk restafval over te houden. En om dus zoveel mogelijk afval opnieuw te gebruiken.
Iedereen heeft dagelijks met afval te maken. Door uw afval goed te scheiden, kan heel veel afval kan opnieuw gebruikt worden om nieuwe producten van te maken. Zo wordt afval verwerkt tot grondstof voor iets nieuws. Doe ook mee en geef het door! Lees meer op www.drenthegeeftdoor.nl

 

 

We zijn in Assen al heel goed op weg met afvalscheiding. Ieder huishouden heeft de beschikking over een oranje, groene, blauwe en grijze container. Op diverse plekken in de stad kan textiel en glas ingeleverd worden. Ieder huishouden mag ieder kalenderjaar gratis 300 kilo grofvuil brengen naar het milieupark.

Afval bestaat niet!

De meeste dingen die we weggooien, kunnen opnieuw gebruikt worden of een ander doel dienen. Bijvoorbeeld door ze naar een kringloopwinkel te brengen of via recycling. Zo kan het lege flesje een boodschappentas worden. Groente-, fruit- en tuinafval levert door vergisting bio-gas op waarna het restant wordt gecomposteerd. Papier wordt opnieuw (kranten)papier.

Op naar 75% herbruikbaar afval

Al het afval dat in de oranje, groene of blauwe container mag, is herbruikbaar. Restafval is dat niet (alles wat in de grijze container hoort). Doel in Assen is een stijging van het herbruikbaar afval naar 75% en een daling van de hoeveelheid restafval naar 100 kilo per persoon per jaar in 2020. Dit betreft zowel de inhoud van de grijze container als de stortingen grof huishoudelijk afval op het milieupark. Landelijk streven is 30 kilo per persoon in 2025. Dat bespaart steeds schaarser wordende grondstoffen, vermindert vervuilende productieprocessen en er hoeft minder afval te worden verbrand. We willen het milieu schoon houden en zo min mogelijk belasten; voor onszelf maar ook voor de volgende generaties.