Over afval scheiden

Gemeente Assen geeft het door!

‘Geef het door’ is een campagne van alle Drentse gemeenten. Samen hebben we het doel om  Drenthe zo goed mogelijk aan de volgende generaties door te geven. Dat doen we door gezamenlijk zo min mogelijk nieuwe grondstoffen te gebruiken. We realiseren dit door ons afval goed te scheiden waardoor de hoeveelheid restafval steeds verder afneemt en er meer herbruikbare grondstoffen ontstaan. Doe ook mee en geef Drenthe door! Lees meer op www.drenthegeeftdoor.nl

 

 

We zijn in Assen al heel goed op weg met afvalscheiding. Ieder huishouden heeft de beschikking over een oranje, groene, blauwe en grijze container. Op diverse plekken in de stad kan textiel en glas ingeleverd worden. Ieder huishouden mag ieder kalenderjaar gratis 300 kilo grofvuil brengen naar het milieupark.

Afval bestaat niet!

Veel dingen die we weggooien kunnen opnieuw gebruikt worden of een ander doel dienen. Bijvoorbeeld door ze naar een kringloopwinkel te brengen of aan te bieden voor recycling. Zo kan het lege PET-flesje een boodschappentas worden. Groente-, fruit- en tuinafval levert door vergisting biogas op waarna het restant wordt gecomposteerd. Papier wordt opnieuw (kranten)papier.

Op naar 75% herbruikbaar afval

Al het afval dat in de oranje, groene of blauwe container mag, is herbruikbaar. Restafval (alles wat in de grijze container hoort) is dat niet. Doel in Assen is een stijging van het herbruikbaar afval naar 75% en een daling van de hoeveelheid restafval naar 100 kilo per persoon per jaar. Dit betreft zowel de inhoud van de grijze container als de stortingen grof huishoudelijk afval op het milieupark. Landelijk streven op termijn is 30 kilo per persoon. Dat bespaart steeds schaarser wordende grondstoffen, vermindert vervuilende productieprocessen en er hoeft minder afval te worden verbrand.