Begraven

Graven worden uitgegeven op begraafplaats De Boskamp en er is een nieuw ingericht grafveld op de Zuiderbegraafplaats. Op de Noorderbegraafplaats worden geen nieuwe graven meer uitgegeven en vinden uitsluitend bijzettingen plaats. Meer informatie vindt u hieronder.

Begraafplaats de Boskamp
Noorderbegraafplaats
Zuiderbegraafplaats
Joodse begraafplaats

 

In verband met het verlopen van grafrechten verzoekt de gemeente iedereen die inlichtingen kan verstrekken over mogelijk belanghebbenden dan wel rechthebbenden van deze graven contact op te nemen met de grafadministratie: 14 0592. Kijk hier voor de lijst

  • Maandag van 13.00 tot 16.00 uur
  • Dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur
  • Donderdag van 8.30 tot 15.00 uur