Begraven

Graven worden uitgegeven op begraafplaats De Boskamp en er is een nieuw ingericht grafveld op de Zuiderbegraafplaats. Op de Noorderbegraafplaats worden geen nieuwe graven meer uitgegeven en vinden uitsluitend bijzettingen plaats. Meer informatie vindt u hieronder.

Begraafplaats de Boskamp
Noorderbegraafplaats
Zuiderbegraafplaats
Joodse begraafplaats

 

Graf:

Uitgifte grafrechten voor 20 jaar €1.076,83
Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 2.047,46
Begrafenis van een overledene van 12 jaar en ouder (maandag t/m vrijdag) € 668,74
Inschrijving in register € 45,64
Totaal € 3.838,67

Begrafenis van een overledene van 12 jaar en ouder (zaterdag) € 1.170,73

Verlenging graf voor 5 jaar:
Verlenging grafrechten voor een graf voor 5 jaar. € 324,71
Bijdrage onderhoudskosten begraafplaatsen voor 5 jaar  € 512,52
Totaal € 837,23

Verlenging graf voor 10 jaar:        
Verlenging grafrechten van een graf voor 10 jaar € 538,85
Bijdrage onderhoudskosten begraafplaatsen voor 10 jaar. € 1.024,17
Totaal € 1.563,02

Verlenging graf voor 15 jaar:        
Verleningen grafrechten van een graf voor 15 jaar € 809,15
Bijdrage onderhoudskosten begraafplaatsen voor 15 jaar € 1.535,81
Totaal € 2.344,96


Verlenging graf voor 20 jaar:        
Verleningen grafrechten van een graf voor 20 jaar € 1.076,83
Bijdrage onderhoudskosten begraafplaatsen voor 20 jaar € 2.047,46
Totaal € 3.124,29

Kindergraf (<12 jaar):

Uitgifte grafrechten van een kindergraf voor 20 jaar  € 538,85
Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 1.025,05
Begrafenis van een kind <12 jaar (maandag t/m vrijdag) € 367,72
Inschrijving in register € 45,64
Totaal € 1.977.26

Begrafenis van een kind <12 jaar (zaterdag) € 643,29

Verlenging kindergraf voor 5 jaar:        
Verlenging grafrechten van een kindergraf voor 5 jaar € 190,45
Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 5 jaar € 257,14
Totaal € 447,59


Verlenging kindergraf voor 10 jaar:        
Verlenging grafrechten van een kindergraf voor 10 jaar € 271,18
Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 10 jaar € 513,40
Totaal    €    784,58

Verlenging kindergraf voor 15 jaar:
Verlenging grafrechten van een kindergraf voor 15 jaar € 404,45
Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 15 jaar € 768,78
Totaal  € 1.174,23

Verlenging kindergraf voor 20 jaar:        
Verlenging grafrechten van een kindergraf voor 20 jaar € 538,85
Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 1.025,05
Totaal  € 1.563,90

Urnengraf

Uitgifte grafrechten van een urnengraf voor 10 jaar € 270,30
Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 10 jaar € 513,40
Bijzetten van een asbus (maandag t/m vrijdag) € 192,20
Inschrijving in register € 45,64
Totaal € 1.021,54

Bijzetten van een asbus (zaterdag) € 333,49
Bijzetting asbus in een graf/kindergraf/urnengraf dat reeds is uitgegeven:        
Bijzetten van één asbus (maandag t/m vrijdag) € 192,20
Bijzetten van meerdere asbussen tegelijkertijd in hetzelfde graf (maan- t/m vrijdag) € 233,68
        
Bijzetten van meerdere asbussen tegelijkertijd in hetzelfde graf op zaterdag € 377.59

Verlenging urnengraf voor 5 jaar:        
Verlenging grafrechten van een urnengraf voor 5 jaar    €    163,23
Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 5 jaar    €    257,14
Totaal    €    420,37

Verlenging urnengraf voor 10 jaar:        
Verlenging grafrechten van een urnengraf voor 10 jaar    €    270,30
Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 10 jaar    €    513,40
Totaal    €    783,70

Verlenging urnengraf voor 15 jaar:        
Verlenging grafrechten van een urnengraf voor 15 jaar    €    404,45
Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 15 jaar    €    769,67
Totaal    €    1.175,12

Verlenging urnengraf voor 20 jaar:        
Verlenging grafrechten van een urnengraf voor 20 jaar    €    539,73
Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar    €    1.025,93
Totaal    €    1.565,66

Galerijgraf    

Uitgifte galerijgraf voor 20 jaar € 1942,82
Bijzetten in een galerijgraf maandag t/m  vrijdag € 192.20
Bijdrage onderhoudskosten 20 jaar galerijgraf  € 669.24
Totaal  € 2.804.26                                                                                                                
Op zaterdag € 333,49

Tarieven Zuiderbegraafplaats 2020

Met ingang van 1 maart 2014 worden op de Zuiderbegraafplaats (VAK III, veld E) graven voor bepaalde tijd uitgegeven. Bij eerste uitgifte kan een naastgelegen graf worden gereserveerd. Het is toegestaan om één grafbedekking op dit dubbele graf aan te brengen. Ook is het mogelijk om twee dubbele graven naast elkaar te reserveren, of één dubbel en één enkel graf.

NB: Op De Boskamp kan bij eerste uitgifte ook een naastgelegen graf worden gereserveerd. Hierbij is er evenwel geen sprake van een dubbelgraf en is het niet toegestaan om één grafbedekking op twee naastgelegen graven aan te brengen. Specifieke eisen voor gedenktekens op VAK III, veld E, vindt u in het Reglement begraafplaatsen Assen 2013.

Enkel graf

Uitgifte grafrechten voor 20 jaar voor een enkel graf (één eenheid, één laag diep) €1.615,68
Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 2.046,58
Begrafenis van een overledene van 12 jaar en ouder (maandag t/m vrijdag) € 668,74
Inschrijving in register € 45,64
Totaal  € 4376,641

Dubbel graf:

Uitgifte grafrechten voor 20 jaar voor een dubbel graf (twee eenheden, één laag diep) € 2.153,65
Bijdrage onderhoudskosten begraafplaats voor 20 jaar € 4.093,16
Begrafenis van een overledene van 12 jaar en ouder (maandag t/m vrijdag) € 668,74
Inschrijving in register € 45,64
Totaal  € 6961.19
Begrafenis van een overledene van 12 jaar en ouder (zaterdag) € 1.170,73

Overige tarieven 2020

Opgraven van een lijk (en eventueel herbegraven in hetzelfde graf) € 1.376,97
Verwijderen van een asbus (en evt terugplaatsen in hetzelfde graf) maandag t/m vrijdag €192,20
Verwijderen van meerdere asbussen tegelijkertijd (en evt terugplaatsen in hetzelfde graf) maandag t/m vrijdag € 236,95
Overschrijven van grafrechten € 45,64
Vergunning grafbedekking € 87,76

In dit overzicht zijn tarieven voor de meest voorkomende situaties opgenomen. Aan deze gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Voor de exacte tekst van de verordening en tarieven verwijzen we u naar de Verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten voor De Boskamp en de Verordening op de heffing en invordering van de lijkbezorgingsrechten voor de Noorder- en Zuiderbegraafplaats en de Tarieventabel voor belastingen heffingen en rechten gemeente Assen.

In verband met het verlopen van grafrechten verzoekt de gemeente iedereen die inlichtingen kan verstrekken over mogelijk belanghebbenden dan wel rechthebbenden van deze graven contact op te nemen met de grafadministratie: 14 0592. Kijk hier voor de lijst

  • Maandag van 13.00 tot 16.00 uur
  • Dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur
  • Donderdag van 8.30 tot 15.00 uur