Begraven

Graven worden uitgegeven op begraafplaats De Boskamp en er is een nieuw ingericht grafveld op de Zuiderbegraafplaats. Op de Noorderbegraafplaats worden geen nieuwe graven meer uitgegeven en vinden uitsluitend bijzettingen plaats. Meer informatie vindt u hieronder.

Begraafplaats de Boskamp
Noorderbegraafplaats
Zuiderbegraafplaats
Joodse begraafplaats

 

In verband met het verlopen van grafrechten verzoekt de gemeente iedereen die inlichtingen kan verstrekken over mogelijk belanghebbenden dan wel rechthebbenden van deze graven contact op te nemen met de grafadministratie: 14 0592.
Maandag van 13.00 tot 16.00 uur
Dinsdag van 13.00 tot 16.00 uur
Donderdag van 8.30 tot 15.00 uur

PDFBordjes bij het graf juli 2018 (160kB).pdf