Jeugd, Wmo & Zorg en Welzijn

Heeft u een vraag?

Bel of mail ons:
Jeugd, Wmo & Zorg en Welzijn 
Tel. : 088-1230999
Mail: zorgenwelzijn@assen.nl

Wij helpen u graag.

Sociale kaart

Op de Sociale kaart vindt u het juiste aanbod voor de hupvraag van een inwoner van Assen.

Mantelzorg | Vrijwilligers

Meer informatie over mantelzorg vindt u op 

Wilt u vrijwilligerswerk doen of zoekt u een vrijwilliger? Kijk dan eens op www.vipassen.nl

Werk en inkomen

Raden

Taalhuis

Wil je beter leren lezen of ken je iemand die dat wil? Taalhuis Assen biedt passende ondersteuning.
Contactgegevens: Ankie Benjamins: 0614870050 of taalhuis@dnk.nl.

Advies en Meldpunt OGGZ

Maakt u zich ernstig zorgen over de gezondheid en het welzijn van iemand in uw omgeving, dan kunt u dat melden bij het Advies en Meldpunt OGGZ. De gemeente laat dan onderzoeken of hulp nodig is en zo ja, in welke vorm. Dat kan gaan om behandeling in een instelling, maar ook hulp aan huis. Uitgangspunt is om hulp te bieden op vrijwillige basis. Wil iemand zich niet laten helpen en de zorgen zijn ernstig, dan wordt onderzocht of verplichte zorg nodig is. Uiteindelijk bepaalt een rechter of de verplichte zorg ingezet wordt. Dat is vastgelegd in de Wet verplichte GGZ.

Maakt u zich zorgen, bel dan met het Advies en Meldpunt OGGZ: 088 - 24 60 240.

Dit nummer is van GGD Drenthe, meer informatie vindt u op de website van de GGD.

Familievertrouwenspersoon

Familie en naasten van een persoon met psychiatrische of verslavingsproblemen kunnen voor steun, vragen en advies terecht bij de familievertrouwenspersoon. Meer informatie en contactgegevens vindt u op de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.

Iedereen doet mee

in de samenleving van Assen doet naar eigen kunnen mee. Meedoen aan activiteiten, gezond leven en gezond opgroeien. Veel mensen kunnen dit prima zelf, maar soms lukt dit even niet. Dan kun je terecht bij de gemeente, Vaart Welzijn en bij andere organisaties. Om zorg en welzijn te kunnen blijven bieden, willen we de zorg betaalbaar houden. We realiseren dit met zes acties:

  1. Versterken van het gewone leven. 
  2. Aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp. 
  3. Participatie door brede aanpak van armoede en schulden en participeren in het maatschappelijk leven. 
  4. Thuis in de wijk (zelfstandig wonen met ondersteuning voor mensen die eerder in een instelling woonden). 
  5. Een toegang voor Zorg & Welzijn. 
  6. De juiste zorg op de juiste plek.