Natuur en Milieu

Assen is een stad met een groen karakter. Naast bossen en natuurgebieden heeft de stad ook veel openbaar groen.

Assen heeft haar openbaar groen in de stad onderverdeeld in:

  • een stedelijk groene hoofdstructuur (Het Groene Frame van Assen
  • groene wijkhoofdstructuren (de wijkframes)
  • buurtgroen (het overige groen)

De groene hoofdstructuren worden natuurvriendelijk of ecologisch beheerd.Het buurtgroen is veel meer gecultiveerd, maar ook hier proberen we natuurwaarden te ontwikkelen. Bijzondere maar óók gewone planten en dieren krijgen een plek.
 

Ongewenste en uitheemse plantensoorten

Roeken

In de wijk Marsdijk, Assen-Oost en Noorderpark leeft een aantal roekenkolonies. De roek is een beschermde vogelsoort in Nederland (Wet natuurbescherming), maar geeft soms ook overlast. U vindt hier informatie over de Roek, de maatregelen en kunt u overlast melden. Lees verder...

Duurzaamheidscentrum

Laagdrempelig, actief, speels, verrassend, uitdagend, leerzaam, gratis en vooral leuk: dát is een bezoek aan het Duurzaamheidscentrum Assen.

Voor jong en oud, voor schoolklassen en als uitje in je vrije tijd (bijvoorbeeld een familiedag), voor bezoekers uit de regio of van ver, elke dag van 09.00 tot 17.00 uur. U kunt hier terecht voor informatie over duurzaamheid, leuke exposities en activiteiten.

Groenvisie en Visie Klimaatadaptatie

Assen is een groene stad. Dat willen we graag zo houden en waar mogelijk versterken! Een groene omgeving nodigt uit om naar buiten te gaan en is onmisbaar voor een gezonde stad. Bovendien is het hard nodig om onze omgeving aan te passen aan het klimaat, zodat we onszelf en de stad kunnen beschermen tegen droogte, hitte en regenval. 
Voordat we de visies gaan vaststellen, horen we graag wat jij van de ideeën vindt! En we zijn benieuwd hoe je zelf een bijdrage wilt én kunt leveren aan het groener maken van je eigen omgeving. In september organiseren we daarom meerdere activiteiten om je te informeren over de visies, in gesprek te gaan en je een aantal vragen te stellen.