Ongewenste en uitheemse plantensoorten

In de gemeente Assen hebben we te maken met plantensoorten die hier van oorsprong niet thuishoren. Deze planten verspreiden zich snel en kunnen schade aan de omgeving aanbrengen. Deze planten hebben de verzamelnaam ‘invasieve exoten’. Voorbeelden hiervan zijn de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw en de reuzenbalsemien. 

Deze planten kunnen schadelijk zijn omdat ze:

  • Andere plantensoorten verdringen en daardoor de biodiversiteit aantasten.
  • Soms schadelijk zijn voor uw gezondheid, zoals de reuzenberenklauw.
  • Schade kunnen veroorzaken aan wegen en riolering, zoals de Japanse duizendknoop. 

Kenmerkend voor deze soorten is dat ze erg moeilijk te bestrijden zijn. Ze verspreiden zich erg gemakkelijk en groeien snel. De mens is vaak zelf de grootste verspreider. Daarom willen we graag voorkomen dat deze planten zich verder gaan verspreiden.