Onderwijs en kinderopvang

Wilt u meer weten over hoe het basisonderwijs in Assen is georganiseerd? Op de pagina Integrale Kindcentra leest u hier meer over.

De gemeente draagt bij in de kosten voor voorschoolse educatie in de peuteropvang. Op de pagina Subsidie Peuteropvang leest u hier meer over.

Kinderen en jongeren zijn verplicht om naar school te gaan tot ze een startkwalificatie hebben. Op de pagina Leerplicht leest u hier meer over.

Als je tussen de 18 en 23 jaar oud bent en je school verlaat zonder diploma, dan word je door school aangemeld bij het RMC. Op de pagina RMC leest u hier meer over.