Onderwijs

Informatie over de scholen in Assen, leerplicht, leerlingenvervoer, et cetera.

Scholen

De scholen voor basisonderwijs liggen goed verspreid over de stad. In vrijwel alle wijken heeft u de keus uit meerdere scholen. De scholen voor beroepsonderwijs hebben een sterke regionale functie. Ze trekken leerlingen en studenten uit de hele regio Noord- en Midden-Drenthe.

Leerplicht

De gemeente houdt toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. Hier leest u alle informatie over leerplicht, kwalificatieplicht, schoolverzuim, verlof en vrijstelling en schorsing.

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor voortijdige schoolverlaters