Zorgplicht

Elke school heeft een zorgplicht. De zorgplicht gaat in vanaf het moment dat u uw kind hebt aangemeld/ingeschreven voor een bepaalde school. De zorgplicht houdt in dat de school van aanmelding verplicht is om te onderzoeken welke ondersteuning een leerling nodig heeft en of de school deze ondersteuning kan bieden. Het kan zijn dat de school daarvoor extra informatie van u nodig heeft. Kan de school zelf geen passende onderwijsplek bieden? Dan is de school verplicht om een passende plek op een andere reguliere of speciale school te regelen. Dat gebeurt altijd in goed overleg met u.