Peuteropvang naar de Alles in 1-scholen

Gemeente, onderwijs en kinderopvang werken samen in de Alles in 1-scholen. Deze Alles in 1-scholen bieden peuteropvang aan. Hieronder vindt u een lijst van de locaties in Assen waar u terecht kunt voor de opvang van uw peuter. Als u op een naam klikt komt u terecht op de website van de organisatie die de peuteropvang verzorgt.

Overzicht Alles in 1 scholen
Wijk Peuteropvanglocatie Kinderopvangorganisatie Schoolbestuur
Peelo Scharmhof CKC Drenthe Kinderopvang CKC Drenthe
  IKC De Veldkei Plateau Kinderopvang Plateau
Marsdijk De Borg CKC Drenthe Kinderopvang CKC Drenthe
  IKC De Heksenketel Plateau Kinderopvang Plateau
  IKC De Marskramer Plateau Kinderopvang Plateau
Centrum/Lariks Het Kompas CKC Drenthe Kinderopvang CKC Drenthe
  IKC Emmaschool Plateau Kinderopvang Plateau
  Prokino P.O De Cirkel Prokino NoorderBasis
Noorderpark KC De Vuurvogel Plateau Kinderopvang Plateau
  Maria in Campisschool Stichting Peuterwerk Primenius
Assen-Oost MFA De Orchidee Plateau Kinderopvang Plateau / CKC Drenthe
  KDV Koala SKID Vrije Scholen Athena
Baggelhuizen MFA Het Schakelveld Plateau Kinderopvang Plateau / CKC Drenthe
Kloosterveen De Kloostertuin CKC Drenthe Kinderopvang CKC Drenthe
  Het Krijt CKC Drenthe Kinderopvang CKC Drenthe
  IKC Het Sterrenschip Plateau Kinderopvang Plateau
  IKC Kloosterveen Plateau Kinderopvang Plateau
Pittelo MFA Pittelo CKC Drenthe Kinderopvang CKC Drenthe / Plateau

Heeft u vragen over peuteropvang? Neem dan contact op met een van bovengenoemde organisaties. Zij kunnen u informeren over de peuteropvang, kosten en het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Heeft u vragen over de subsidieregeling dan kunt u bellen naar de gemeente 14 0592 of mailen naar info@assen.nl.