RMC

Lukt het niet op school? Heb je misschien een foute keuze van opleiding gemaakt? Of vind je het gewoon te moeilijk of heb je teveel problemen? Het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voor voortijdige schoolverlaters is er om jou te helpen.

Ben je tussen de 18 en 23 jaar en heb je nog geen diploma, dan kunnen we je helpen in de volgende situaties:

 • je zit niet meer op school, bent jonger dan 23 jaar en hebt geen diploma
 • je zit wel op school, bent jonger dan 23 jaar maar wil de school vroegtijdig en zonder diploma verlaten
 • je zit op school maar het loopt niet lekker en je wil daar (zonder decaan of mentor)  over praten

In  zo’n situatie kan het prettig en verstandig zijn met iemand van het RMC te praten over je problemen. Het RMC heeft tot doel om problemen van het vroegtijdig schoolverlaten in kaart te brengen en aan te pakken.  Deze is er voor alle jongeren van 18 tot 23 jaar die geen startkwalificatie hebben, niet op school zitten en graag terug willen naar school.

De taken van de RMC zijn:

 • het opzetten van een goed en sluitend systeem om de voortijdig schoolverlaters te melden bij de RMC
 • trajectbegeleiding bieden voor voortijdige schoolverlaters om terug naar school te gaan
 • voortijdig schoolverlaten terugdringen door samen te werken met:
 • voortgezet onderwijs
 • middelbaar beroepsonderwijs
 • jongerenorganisaties
 • leerplichtambtenaren van de gemeente
 • sociale diensten
 • hulpverleningsdiensten

Contact

Je kunt contact opnemen met het RMC