Parkeerboetes

In bijna het hele centrum van Assen geldt betaald parkeren.


Handhavers van Stadstoezicht van de gemeente Assen kunnen in twee situaties een parkeerbon uitschrijven. De parkeerbon vindt u onder de ruitenwisser van uw voertuig.


Ontbreken of verlopen geldig parkeerkaartje

Betaalde parkeerplaatsen zijn herkenbaar aan de borden en parkeerautomaten. Zodra u uw auto parkeert op een betaalde parkeerplaats, moet u een parkeerkaartje kopen bij de parkeerautomaat. Met uw parkeerkaartje betaalt u gemeentelijke parkeerbelasting. Uw kaartje moet geldig zijn tot het moment dat u met uw auto vertrekt van de parkeerplaats.


Voor overtreding van deze regels kunt u een boete krijgen: een naheffingsaanslag. Dit kost u € 58,00 en één uur parkeergeld. Dit soort boetes wordt niet geïnd door de gemeente Assen. Het bedrijf Tobias in Doorn voert dit uit. Bent u toch in het bezit van een geldig parkeerbewijs? Dan kunt u deze binnen twee dagen na dagtekening, samen met de naheffingsaanslag, komen laten zien aan de balie op het Stadhuis. Uw verzoek om intrekking van de boete nemen wij dan in behandeling.


Als u het niet eens bent met ons besluit om u de boete op te leggen, kunt u bezwaar maken of in beroep gaan. Het kan bijvoorbeeld gaan om nood- of spoedsituaties die gepaard gaan met een ziekenhuis- of huisartsbezoek of om een overlijden. U vindt het adres waar u het bezwaarschrift heen kunt sturen in de beschikking die u thuisgestuurd krijgt. Vergeet niet om bewijsstukken met uw bezwaarschrift mee te sturen.


Fout parkeren

Ook wanneer u uw auto fout parkeert kunt u een boete krijgen. Wanneer u uw auto bijvoorbeeld niet in een parkeervak parkeert, of wanneer u dusdanig parkeert dat uw auto hinder veroorzaakt.


Bij overtreding kunt u een boete krijgen op grond van de Wet Mulder: een aankondiging beschikking. Een verkeersovertreding fout parkeren kan u tussen de € 90,00 en € 360,00 kosten. Dit soort boetes wordt niet geïnd door de gemeente Assen. Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden voert dit uit.


Als u het niet eens bent met uw boete voor fout parkeren, dan kunt u in beroep gaan bij de officier van justitie. Het adres is:


Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM)
Unit Mulder
Postbus 50000
3500 MJ  UTRECHT


Vermeld in een bezwaarschrift altijd uw naam, voornamen, adres, geboortedatum, geboorteplaats, rekeningnummer, dagtekening, het aanslagnummer, het kenteken van de auto en de reden waarom u het niet eens bent met de sanctie. Plaats onderaan uw handtekening.