Veiligheid

Wij willen graag dat u veilig woont, leeft en werkt in de gemeente Assen.
Een en ander is vastgelegd in de kadernota veiligheid. Jaarlijks wordt het veiligheidsprogramma door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld. Hierin staat hoe we Assen veiliger kunnen maken.

In een veilige samenleving heeft iedereen een rol. De gemeente coördineert het veiligheidsprogramma.

Bekijk ook de Risicokaart

Hoe het ervoor staat met de veiligheid in Assen zowel stedelijk als op wijkniveau is terug te vinden in de maandmonitor van de politie.
De maandmonitor wordt gevuld met registraties uit het Basisvoorziening Handhaving, systeem van de politie, afgekort BVH.  Wanneer er bij de politie een incident wordt gemeld, of wanneer een politiemedewerker iets waarneemt, wordt dit geregistreerd in het BVH. Deze registraties komen in cijfers en categorieën terug in de maandmonitor. Per maand haalt de politie de belangrijkste trends uit deze cijfers en heeft hier over ook overleg met de gemeente. Wilt u alle maandelijkse cijfers zien klik dan door naar Assen in cijfers.

In de wijken van Assen zijn teams actief waarin wijkwerkers van de gemeente, wijkagenten en medewerkers van woningbouwcorporaties en hulp en zorginstellingen samenwerken aan de veiligheid en leefbaarheid van de wijk.  Overlastsituaties worden gesignaleerd en van een aanpak voorzien. Hierbij gaat het zowel om woonoverlast door individuen als overlast door (groepen) jongeren.
U kunt uw signalen en klachten met betrekking tot veiligheid en leefbaarheid  in uw wijk op verschillende manieren melden:

  • Bellen met het meldpunt van de gemeente  14 0592
  • Bij ernstige acute overlast de politie 0900 8844 of bij zeer ernstig natuurlijk 112
  • Via de site politie.nl