Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horeca

De gemeenteraad heeft het Preventie- en Handhavingsplan Drank- en Horeca vastgesteld (2015), want in de Drank- en Horecawet is de afgelopen jaren veel veranderd.

De minimumleeftijd voor het drinken van alcohol is verhoogd naar 18 jaar en het verstrekken van alcohol aan jongeren is strafbaar. Met de komst van de nieuwe Drank- en Horecawet is het toezicht op het verstrekken van alcohol verhuisd naar de gemeenten. Daardoor is de gemeente nu verantwoordelijk voor preventie én handhaving op het gebied van alcoholgebruik.

Wat verandert er?

Als gemeente hebben we de afgelopen jaren al veel gedaan om het gebruik van alcohol onder jongeren te verminderen. We stimuleren jonge drinkers om gezonde en veilige keuzes te maken over alcohol. We zien ook resultaat. Uit onderzoek van de GGD blijkt namelijk dat Drentse jongeren minder drinken ten opzicht van hun leeftijdsgenoten in Nederland. Ook blijkt dat jongeren in Assen minder drinken dan hun Drentse leeftijdsgenoten. Dat moedigt ons aan om verder te gaan op de ingezette koers.

Als gemeente zijn we daarnaast verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de Drank- en Horecawet. De uitvoering hiervan doen we samen met de gemeenten Noordenveld, Tynaarlo en Aa en Hunze. De kaders stellen wij als gemeente natuurlijk zelf. In het Preventie- en handhavingsplan drank- en horeca leggen we de kaders vast en maken we aan de hand van een handhavingsmodel duidelijk hoe we optreden bij overtredingen.

Sluitende aanpak

Met de komst van het toezicht op de Drank- en Horecawet naar gemeenten, zijn we in staat om aan de voorkant (preventie) en achterkant (repressie) werk te maken van het terugdringen van alcoholgebruik met name onder jongeren. Onze ambitie is: geen alcohol onder de 18!