Gevaarlijke stoffen

Binnen de gemeentegrenzen wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen; bijvoorbeeld met ammoniak, chloor en LPG. Deze gevaarlijke stoffen worden in Assen opgeslagen en door Assen vervoerd. Hier kunnen ongelukken mee gebeuren. De kans op ongelukken is klein, maar de effecten kunnen groot zijn. Wij stellen u aan zo weinig mogelijk risico's bloot. Anders gezegd: wij zorgen voor uw externe veiligheid.

We gaan in elk type gebied anders om met externe veiligheid. Zo kiezen we in woonwijken, waar zich dagelijks veel mensen bevinden, voor een maximaal veiligheidsniveau. Op bedrijventerreinen en in het buitengebied is iets meer mogelijk in het werken met gevaarlijke stoffen. In transportzones stellen we duidelijke voorwaarden.

Wilt u weten welke risico's er bestaan in de provincie, in de gemeente, of in uw eigen woonwijk? Bekijk dan de risicokaart Drenthe. In het rampenplan leest u hoe we in de gemeente omgaan met rampenbestrijding.

Meer informatie

Risicokaart Drenthe