Toezicht en handhaving

De gemeente Assen wil een veilige en leefbare gemeente zijn, waar het prettig is om te wonen, werken en leven. De afdeling vergunningen, toezicht en handhaving heeft hierin een belangrijke rol en draagt zowel vanuit het stadhuis als op straat bij aan een veilige en levendige stad. Hun rol is belangrijk, maar een leefbare en veilige stad is alleen mogelijk als iedereen daaraan zijn steentje bijdraagt.

Heeft u overlast van uw buren, van de blaffende hond of hondenpoep? Of betrapt u iemand op het illegaal dumpen van afval? Spreek elkaar daar gewoon op aan. Vaak kan een ergernis op deze manier al opgelost worden. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u hier een melding maken van de overlast. Of stuur een mail met uw melding naar info@assen.nl.

Hondenpoep of blaffende / loslopende honden kunnen ergerlijk zijn. Het los laten lopen van honden is daarom ook verboden in Assen, behalve in de aangewezen losloopgebieden. Daarnaast is het opruimen van hondenpoep verplicht. 

Regels/ hondenbeleid

Heeft u een hond? Houd dan rekening met de volgende regels:

  • Honden moeten altijd aangelijnd zijn. Op een aantal daarvoor aangewezen locaties mag uw hond vrij rennen.
  • De hondenpoep moet u altijd opruimen.
  • Alleen op een aantal aangewezen locaties geldt geen opruimplicht. U herkent deze locaties aan de borden ‘Uitlaatplek, geen opruimplicht’ en ‘Uitrenplek, geen aanlijnplicht’.
  • Uw hond is niet welkom op speelplekken. U herkent deze plekken aan het bord ‘Speelplek, geen honden’.

Hondenuitlaatplekken

Wilt u weten waar in uw wijk de uitlaatplekken zijn? Op deze kaart vindt u een overzicht met alle uitlaatplekken.

Voor een deel van het strand, de zwemplas en de directe omgeving bij de Baggelhuizerplas geldt een hondenverbod. Hiernaast ligt een terrein waar voor honden een aanlijnverplichting geldt. Op deze kaart staan deze gebieden bij de Baggelhuizerplas vermeld.

Boetebedragen

Handhavers controleren of de regels nageleefd worden. Houdt u zich niet aan de regels? Dan kunnen ze een proces-verbaal schrijven voor de overtreding.

Voor het niet aanlijnen van uw hond kunt u een boete van 90 euro krijgen. Voor het niet opruimen van hondenpoep of het los laten lopen van uw hond op een speelplaats kunt u een boete van 140 euro krijgen. Deze bedragen worden nog verhoogd met 9 euro administratiekosten.

Meer informatie

Protocol bijtincidenten honden gemeente Assen