Doorfietsroute Assen - Groningen

De fiets wordt een steeds belangrijker vervoermiddel, ook voor lange afstanden. 

 impressie van de fietstunnel

Begin 2015 hebben de provincies Groningen en Drenthe het initiatief genomen voor een 25 km lange directe doorfietsroute tussen Groningen en Assen, grotendeels langs het Noord Willemskanaal. De gemeenten Assen, Tynaarlo en Groningen verlenen hieraan actief hun medewerking. In 2016 hebben 5 creatieve bureaus ieder een toekomstbeeld uitgewerkt van hoe dit fietspad eruit kan zien. Deze visies zijn in 2017 verder uitgewerkt in een Eindbeeldstudie.

Doelen

De initiatiefnemers en de gemeenten bezien de doorfietsroute vanuit een brede visie. De doorfietsroute draagt bij aan de volgende ambities:
1.    Goede bereikbaarheid per fiets van de Regio Groningen Assen;  
2.    Stimuleren van een gezond leven; 
3.    Impuls voor de sector toerisme en recreatie; 
4.    Bijdrage aan een duurzame samenleving. 

Doorfietsroute in Assen

De Eindbeeldstudie van de route is nog globaal. Daarom zal de gemeente Assen het Asser deel van de doorfietsroute komende tijd verder uitwerken. Hiervoor heeft de gemeente overleg met eigenaren en gebruikers in het gebied. Over het ontwerp zijn twee inloopavonden gehouden (19 september 2019 en 3 maart 2020). Dit jaar beginnen de voorbereidingen voor fase 1 van de uitvoering. We houden u op de hoogte over het vervolg.

Ligging

Het Asser deel van de doorfietsroute komt te liggen aan het Noord Willemskanaal en langs de oostkant van het Havenkanaal. De route loopt vanaf de Havenkade langs via de Kanaaldijk tot aan de noordelijke gemeentegrens van Assen. Over het ontwerp heeft de gemeente overleg gehad met eigenaren en gebruikers in het gebied. Ook zijn twee inloopavonden gehouden, op 19 september 2019 en 3 maart 2020. Op dit moment leggen we de laatste hand aan het ontwerp. De verwachting is dat er eind dit jaar een begin gemaakt kan worden met de uitvoering van de eerste werkzaamheden. We houden u op de hoogte. 

Info

Meer projectinformatie kunt u vinden via de provincie Drenthe.