Elektrische deelscooters

Gemeente Assen werkt aan een duurzame stad. We kijken naar nieuwe vormen van vervoer, zoals deelmobiliteit. Elektrische deelscooters zijn een mooi voorbeeld hiervan. Go Sharing biedt deze deelscooters aan in Assen. Iedereen met een rijbewijs en Go Sharing app kan gebruik maken van deze dienst. Alle informatie over het gebruik van de deelscooters staat op nl.go-sharing.com/ 

Hoe werkt het?

De deelscooters van Go Sharing zijn 24 uur per dag beschikbaar. Iedereen met een rijbewijs en de GO Sharing app kan gebruik maken van de scooters. U betaalt per minuut. U kunt de scooter gebruiken en parkeren binnen het aangewezen servicegebied. Dit staat aangegeven in de app. Kijk voor alle informatie op de website van Go Sharing: nl.go-sharing.com/.

Welke regels gelden er voor parkeren van deelscooters?

Voor de deelscooters gelden dezelfde verkeersregels voor het parkeren als voor gewone fietsen en scooters. Dit kan op de stoep, in de berm of op speciaal daarvoor aangewezen plekken. Go Sharing vraag gebruikers om rekening te houden met de omgeving en de scooter zo te plaatsen dat het geen overlast veroorzaakt voor anderen. Gebruikers die de scooter foutief parkeren, worden hier op aan gesproken door Go Sharing. Bij een tweede overtreding ontvangt de gebruiker een boete en uiteindelijk kan het gebruik van de scooter ontzegt worden.

Wat kunt u doen bij overlast?

Ondanks de afspraken tussen de gemeente en Go Sharing, kunnen de deelscooters op verkeerde plekken terecht komen of langdurig ongebruikt op een locatie staan. Ervaart u overlast van de deelscooters op straat of in de openbare ruimte? Neem dan contact op met Go Sharing. Zij zijn verantwoordelijk voor het netjes stallen van de deelscooters.