Mobiliteit

In 2017 heeft de raad de Visie Mobiliteit vastgesteld. Deze visie beschrijft de lange termijnplannen van de gemeente Assen op het gebied van verkeer en vervoer. Traditioneel gaat mobiliteit over het verbeteren van de bereikbaarheid. Daarnaast wil deze visie Mobiliteit een bijdrage leveren aan maatschappelijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid en gezondheid. Om dit te realiseren is er de komende jaren meer aandacht voor gedragsbeïnvloeding en de inzet van nieuwe technieken. De visie wordt uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma, waarin concrete acties op het gebied van mobiliteit staan beschreven.

PDFVisie-Mobiliteit-(4-MB).pdf

PDFUitvoeringsprogramma 2018-2022.pdf