Water en riolering

Met de komst van de nieuwe Waterwet heeft de gemeente een grotere rol gekregen in het oplossen van waterproblemen.

Wateroverlast

Door klimaatveranderingen vallen er steeds meer hevige regenbuien. Dit water moet u, als eigenaar van een perceel, goed opvangen en afvoeren. Anders krijgt u een drassige tuin of ontstaan er waterplassen in uw tuin.

Oorzaak?

We kunnen controleren of deze wateroverlast wordt veroorzaakt door een hoge grondwaterstand of dat het andere oorzaken moet hebben. In Assen meten we iedere dag de grondwaterstand op twaalf plaatsen. De hoeveelheid regen meten we op drie plekken. Zo weten we, hoe snel het grondwater stijgt in de verschillende wijken na een regenbui.

U kunt dit ook zelf checken op arcgis.com of rechtstreeks op onze kaart:

Benader de gemeente!

Wanneer u eigenaar van een perceel bent, dan bent u verantwoordelijk voor de opvang en afvoer van het regenwater. U moet er ook voor zorgen dat een teveel aan grondwater of afvalwater afgevoerd wordt vanaf uw perceel naar het openbare gebied. Bij wateroverlast in de tuin, leest u dan eerst deze informatie over oorzaken en oplossingen. Wanneer het voor u niet mogelijk is het water af te voeren, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.

Aanvragen watervergunning

Gaat u activiteiten ondernemen die bijvoorbeeld invloed hebben op een vijver, rivier, kanaal, meer of zee? Wilt u grondwater gaan onttrekken of water gaan infiltreren in de bodem? Neem dan contact op met de gemeente met de vraag of u hiervoor een watervergunning moet aanvragen. Vaak volstaat namelijk alleen een melding. Wanneer u wél een watervergunning moet aanvragen, dan kunt u dat doen via het omgevingsloket.

Informatie voor als u:

  • een rioolaansluiting wilt aanvragen
  • wilt weten hoeveel rioolheffing u moet betalen
  • een rioolverstopping heeft
  • de rioleringstekening van uw huis wilt bekijken

Wanneer u een nieuw huis bouwt of laat bouwen, kunt u een aanvraag bij de gemeente indienen voor een rioolaansluiting.
Voor het gebruik van uw rioolaansluiting betaalt u de gemeente rioolheffing.

Urine, ontlasting, gewoon toiletpapier en (af)waswater mogen het riool in. Alle andere materialen niet. Ook vochtig toiletpapier mag niet; dit materiaal is te stevig, het riool kan dit niet goed verwerken. Wanneer u dit wel doet, kunt u een rioolverstopping veroorzaken.

 

 

Wanneer bij hevige regenval het water in toilet, douche, bad, wastafel, aanrecht of afvoerputje slecht wegstroomt of het riool in de woning bubbelt, dan is dit in veel gevallen te wijten aan de riolering in en rond de woning.

Ontlastput

De klachten treden vaak op wanneer het vuile water samen met het regenwater door 1 buis worden afgevoerd en wanneer de riolering in en rond de woning niet voorzien is van de juiste voorzieningen. Vaak ontbreekt een zogenaamde “ontlastput” op de plaatsen waar de regenpijp de grond in gaat.
Een ontlastput zorgt dat het overtollige regenwater buiten de woning (in de tuin) kan ontsnappen, waardoor het vuile water in de woning (in wc, douche, bad, wastafel, aanrecht, afvoerputjes) niet opstuwt en geen schade veroorzaakt in de woning.

Bubbelend of stinkend riool

Met name bij hevige regenval kan het voorkomen dat de riolering in de woning bubbelt. Dit heeft altijd te maken met de ontluchting en beluchting van het rioolstelsel in de woning. Door de forse afvoer tijdens regenval ontstaat er onderdruk in de riolering. Hier moet voldoende nieuwe lucht voor in de plaats kunnen komen via ontluchtings-/beluchtingspijpen. In woningen waar deze klachten optreden is in de meeste gevallen sprake van onvoldoende ontluchting/beluchting.

Rioolverstopping

Voert de riolering ook slecht af wanneer er geen neerslag valt, dan is mogelijk uw afvoer verstopt. Kijk voor hoe te handelen bij Rioolverstopping.

Zie voor meer uitleg over de genoemde zaken aangaande de riolering en het afwateringsstelsel de publieksite van stichting Rioned; Hier is in begrijpelijke taal, met diverse voorbeelden en animaties uitgelegd hoe de riolering en het watersysteem werken.

https://www.riool.info/ontlastputten
https://www.riool.info/bubbels-en-stank
https://www.riool.info/hoosbuien

Of op de site van het ISSO kennisinstituut voor installatietechniek is ook helder uitgelegd inclusief plaatjes hoe een ontlastput werkt. Zie hier ook voor andere onderdelen van de huisriolering.

https://open.isso.nl/kenniskaart/ontlastput

Wilt u weten hoe u het regenwater buiten houdt? Bekijk de animatie waarin helder wordt uitgelegd hoe het rioolstelsel functioneert bij regenval, welke problemen kunnen optreden, en wat er gedaan kan worden om deze problemen te voorkomen.

Meer informatie vindt u op www.riool.info