Water en riolering

Met de komst van de nieuwe Waterwet heeft de gemeente een grotere rol gekregen in het oplossen van waterproblemen.


Wateroverlast

Door klimaatveranderingen vallen er steeds meer hevige regenbuien. Dit water moet u, als eigenaar van een perceel, goed opvangen en afvoeren. Anders krijgt u een drassige tuin of ontstaan er waterplassen in uw tuin.


Oorzaak?

We kunnen controleren of deze wateroverlast wordt veroorzaakt door een hoge grondwaterstand of dat het andere oorzaken moet hebben. In Assen meten we iedere dag de grondwaterstand op twaalf plaatsen. De hoeveelheid regen meten we op drie plekken. Zo weten we, hoe snel het grondwater stijgt in de verschillende wijken na een regenbui. Zodra wij onze gegevens geactualiseerd beschikbaar hebben, kunt u dit ook zelf weer checken op deze pagina.


Benader de gemeente!

Wanneer u eigenaar van een perceel bent, dan bent u verantwoordelijk voor de opvang en afvoer van het regenwater. U moet er ook voor zorgen dat een teveel aan grondwater of afvalwater afgevoerd wordt vanaf uw perceel naar het openbare gebied. Bij wateroverlast in de tuin, leest u dan eerst deze informatie over oorzaken en oplossingen. Wanneer het voor u niet mogelijk is het water af te voeren, dan kunt u contact opnemen met de gemeente.


Aanvragen watervergunning

Gaat u activiteiten ondernemen die bijvoorbeeld invloed hebben op een vijver, rivier, kanaal, meer of zee? Wilt u grondwater gaan onttrekken of water gaan infiltreren in de bodem? Neem dan contact op met de gemeente met de vraag of u hiervoor een watervergunning moet aanvragen. Vaak volstaat namelijk alleen een melding. Wanneer u wél een watervergunning moet aanvragen, dan kunt u dat doen via het omgevingsloket.


Andere waterpartijen

Zowel uzelf als de gemeente Assen heeft een belangrijke rol in het waterbeheer. Daarnaast spelen ook de Waterschappen, de Provincie en de Rijksoverheid een rol. In het document Verantwoordelijkheden in het waterbeheer leest u hoe de verdeling in verantwoordelijkheden precies ligt.

Informatie voor als u:

  • een rioolaansluiting wilt aanvragen
  • wilt weten hoeveel rioolheffing u moet betalen
  • een rioolverstopping heeft
  • de rioleringstekening van uw huis wilt bekijken

 

Wanneer u een nieuw huis bouwt of laat bouwen, kunt u een aanvraag bij de gemeente indienen voor een rioolaansluiting.
Voor het gebruik van uw rioolaansluiting betaalt u de gemeente rioolheffing.


Urine, ontlasting, gewoon toiletpapier en (af)waswater mogen het riool in. Alle andere materialen niet. Ook vochtig toiletpapier mag niet; dit materiaal is te stevig, het riool kan dit niet goed verwerken. Wanneer u dit wel doet, kunt u een rioolverstopping veroorzaken.

 


PDF-pictogramgemeentelijk_water_en_rioleringsplan_2013-2018.pdf

PDF-pictogramgemeentelijk_water_en_rioleringsplan_2013-2018_bijlagenrapport.pdf