Schouwsloten Kloosterveen

De wijk Kloosterveen heeft twee waterstelsels. Eén gesloten rioolstelsel voor huishoudelijk afvalwater en één voor regenwater. Het regenwater wordt deels via deze open sloten afgevoerd.

Hieronder kunt u de antwoorden vinden op de meest gestelde vragen.

Wat zijn de functies van een schouwsloot?

Een schouwsloot heeft 3 functies:

  • Een zichtbare afvoer en transport van overtollig regenwater (denk vooral aan water uit de tuin en uit de regenpijp van het dak).
  • Tijdelijke opslag en berging bij hevige regenval.
  • Ervoor zorgen dat de grondwaterstand in Kloosterveen niet te hoog wordt. Dit noemen we ontwatering.

Waarom is het bestemmingsplan aangepast?

In het bestemmingsplan Kloosterveen 2012 zijn de schouwsloten niet goed vastgelegd. Hierdoor is het niet duidelijk wat er wel en wat er niet mogelijk is. In het nieuwe bestemmingsplan is dit helder en duidelijk aangegeven en vastgelegd.

Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van de schouwsloot?

De hele wijk heeft belang bij een goed werkend waterstelsel. De aansprakelijkheid hiervoor ligt bij de kaveleigenaren. In Kloosterveen zijn de meeste schouwsloten aangelegd op particuliere grond.

Wanneer is de sloot goed onderhouden?

De sloot is goed onderhouden wanneer deze schoon is en goed functioneert.

Wat is een talud?

Een talud is een ander woord voor de helling van de sloot.

Mag ik beschoeiing aanbrengen bij mijn sloot?

Ja dat mag. Dit mag echter alleen wanneer u ervoor zorgt dat deze beschoeiing voldoet aan het minimale profiel dat verderop in dit document te vinden is. Bredere profielen mogen uiteraard ook. Zo zijn de profielen 810 en 810B nog steeds uitstekende profielen.

Van wat voor materiaal mag ik de beschoeiing maken?

Dit mag van hardhout, kunststof, staal of beton.  Materialen die oplossen in water zoals geïmpregneerd hout zijn vanwege de gevolgen voor het milieu niet toegestaan.

Moet ik voor het plaatsen van een beschoeiing een vergunning aanvragen?

Wanneer u buiten het aangepaste bestemmingsplangebied blijft van 75 cm (37,5 cm per kavel) is dit niet nodig. Wanneer u binnen deze 75 cm een beschoeiing aan wilt leggen moet hier wel een vergunning voor worden aangevraagd. 

Ik heb nadat het bestemmingsplan is gewijzigd de beschoeiing aangepast, maar geen vergunning aangevraagd. Wat nu?

Wanneer de beschoeiing binnen het nieuwe bestemmingsplangebied ligt (zie de vraag hierboven) zult u alsnog een vergunning moeten aanvragen. Wanneer uw beschoeiing niet voldoet aan het bestemmingsplan en er wordt geen vergunning voor verleend zal dit moeten worden aangepast.

Mijn profiel voldoet niet aan het nieuwe bestemmingsplan. Wat nu?

Op dit moment bent u niet verplicht om de beschoeiing direct aan te pakken. Wanneer u echter een wijziging aanbrengt in de beschoeiing (deze is bijvoorbeeld aan vervanging toe) zal deze aan het nieuwe bestemmingsplan moeten voldoen.

De sloot voldoet aan de gemeentelijke minimum eisen, maar ligt volledig op mijn kavel. Wat nu?

De sloot functioneert nu prima. Daarnaast bent u alleen aansprakelijk voor het gedeelte van de sloot op uw eigen kavel.  Voor uw buren geldt dat ze een vergunning zullen moeten aanvragen wanneer zij  de beschoeiing gaan aanpassen of opknappen. Deze zal dan aan het bestemmingsplan moeten voldoen.

In mijn koopcontract staat dat profiel 810(B) het enige goedgekeurde profiel is.

Door de nieuwe afspraak met het waterschap mag de gemeente meer water uit de wijk Kloosterveen afvoeren. Hierdoor is een smaller profiel mogelijk. Dit nieuwe minimum profiel is vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan. Voor de gemeente zal dit nieuwe minimum profiel het uitgangspunt zijn.

Mag ik de sloot ook dempen als ik een ander goed alternatief heb?

Het nieuwe bestemmingsplan maakt uitzonderingen mogelijk.  De minimale functies van de sloot zullen echter gewaarborgd moeten blijven. Wanneer u hier een idee over heeft kunt u hierover in gesprek gaan met de gemeente.

Er staat water in mijn kruipruimte, hoe kan dit?

Een oorzaak hiervan kan zijn dat de ontwatering van uw perceel niet goed is. Dit kunt u meestal zelf oplossen door drains te leggen op uw perceel en deze af te laten wateren naar de schouwsloot

Bestemmingplan