Wonen

Het is goed wonen in Assen. De stad heeft een gevarieerd aanbod aan woonmilieus en woningtypen in alle prijsklassen. Of het nu stedelijk wonen is of buiten wonen, Assen heeft het. Daarbij zijn alle voorzieningen die je in een grote stad mag verwachten binnen handbereik.

Woonplan Assen 2010 - 2030: 'Een stad voor iedereen'

De gemeente heeft haar beleid voor het wonen vastgelegd in een woonplan. Het vaststellen van een woonplan is geen wettelijke plicht. De gemeente heeft hier bewust voor gekozen om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de plaatselijke en regionale behoefte. Het woonplan is dan ook onder andere gebaseerd op een groot woonwensenonderzoek onder de Assense bevolking in 2009. Het woonplan is begin 2010 vastgesteld en wordt in 2015 herzien. Hiervoor is in 2014 opnieuw een woonwensenonderzoek gehouden.

 

Prestatieafspraken woningcorporaties

De gemeente Assen en de woningcorporaties Actium en Woonconcept hebben begin 2011 prestatieafspraken gemaakt. Het gemeentelijk woonplan vormde hiervoor de basis. Centraal in de afspraken staat dat in Assen voldoende woningen voor de verschillende doelgroepen beschikbaar zijn.
In verband met de nieuwe Woningwet gaan gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisatie in 2016 nieuwe prestatieafspraken maken.

PDF-pictogramPrestatieafspraken Assen 2010-2020 (pdf - 623kB)