Platform wonen

Het Platform Wonen Assen is een initiatief van de gemeente Assen en woningcorporaties Actium en Woonconcept. Het is een netwerk voor alle partijen die actief betrokken zijn bij de Asser woningmarkt.
Veel organisaties zijn op de één of andere manier betrokken bij de woningmarkt. Denk aan  overheden, woningcorporaties, makelaars, ontwikkelaars, bouwers, hypotheekadviseurs, banken notarissen en woonconsumentenorganisaties. Juist in de huidige woningmarkt is het van belang krachten te bundelen door gebruik te maken van elkaars kennis en kunde. Vanuit een integraal beeld van de Asser woningmarkt wisselen de leden van het platform van gedachten over de lokale situatie en denken actief mee over pragmatische oplossingen.

Doelstelling

Het Platform is vooral praktisch van aard en lokaal gericht en heeft de volgende doelstelling:

een brede en integrale oriëntatie op de Asser woningmarkt door uitwisseling van informatie en ideeën tussen de betrokken partijen
een betere afstemming van vraag en aanbod
denktank en klankbord voor nieuw beleid, maatregelen en nieuwe ontwikkelingen

Het jaarlijks woondebat

Het platform komt in elk geval één keer per jaar bijeen voor een jaarlijks woondebat. Tijdens deze bijeenkomsten wordt aan de hand van de kwartaalrapportages Wonen, gedebatteerd over de Asser woningmarkt. Bovendien komt een bijzonder thema aan de orde.
Naast de reguliere jaarlijkse bijeenkomsten worden tussendoor naar behoefte activiteiten georganiseerd zoals excursies, brainstorm nieuwe gebiedsontwikkeling, themabijeenkomsten, enz..

De virtuele gemeenschap

We leven in een snelle tijd en ontwikkelingen die van invloed zijn op de woningmarkt kunnen zich snel voltrekken. Dat vraagt een snelle manier van communicatie en informatie-uitwisseling. Via de nieuwe media worden de leden van het platform snel bereikt om te klankborden over bijvoorbeeld nieuwe ontwikkelingen of mee denken (denktank) over nieuwe ideeën.

Op deze pagina vindt u zowel de activiteiten van het Platform Wonen Assen als interessante regionale activiteiten met betrekking tot de woningmarkt.

Platform Wonen 11 juni 2015

De platformbijeenkomst van 11 juni in de Kloosterveste vond plaats op initiatief van de Rabobank Assen en Noord Drenthe. Woningmarkteconoom Paul de Vries van de Rabobank voerde de platformleden in een boeiende presentatie van de economische ontwikkelingen via de landelijke ontwikkelingen op de woningmarkt naar de regionale ontwikkelingen op de woningmarkt. De bijeenkomst werd afgesloten met een informeel drankje en hapje.Bekijk de presentatie van Paul de Vries:

PDFpresentatie_woningmarkteconoom_rabobank_paul_de_vries.pdf

Platform Wonen 26 januari 2015

Marktconsultatie woningmarktonderzoek Assen
Eind 2014 is door  onderzoeksbureau KAW in opdracht van de gemeente Assen en woningcorporatie Actium een woningmarktonderzoek uitgevoerd.
Op 26 januari 2014 zijn de eerste uitkomsten van het onderzoek door KAW gepresenteerd aan marktkenners in het Platform Wonen.
Tijdens deze bijeenkomst zagen zij de voorlopige onderzoeksresultaten, werden een reeks stellingen of dilemma’s ter discussie gesteld en reageerden zij met een adviezen op het onderzoek.
De feedback van de leden van het Platform is verwerkt in het onderzoek.

Tijdens de bijeenkomst passeerden de volgende thema’s de revue:

  1. Is de stagnatie op de woningmarkt voorbij?
  2. Is nieuwbouw van rijenwoningen nog nodig?
  3. Is er een markt voor duurdere huurwoningen?
  4. Hoe verleidt je ouderen om te verhuizen naar een geschiktere woning?
  5. Welke bestaande wijken verdienen aandacht?
  6. Is er markt voor grondgebonden stedelijk wonen?

Het Platform Wonen Assen heeft een brede vertegenwoordiging van professionals uit organisaties die betrokken zijn bij de Assense woningmarkt, zoals: gemeente, woningcorporaties, banken, makelaars, ontwikkelaars, bouwers, hypotheekadviseurs, notarissen, woonconsumentenorganisaties, enz.

PDFledenlijst_platform_wonen_versie_10_08_2015.pdf

Vragen

Heeft u vragen? Stuur een e-mail naar platformwonen@assen.nl

Lid worden

Voelt u zich betrokken bij de Asser woningmarkt en wilt u actief meedenken en meedoen dan kunt u zich aanmelden voor het lidmaatschap van het Platform Wonen Assen. Als lid verneemt u uit eerste hand wat er op de Assense woningmarkt speelt en wordt u uitgenodigd voor de activiteiten van het platform. U kunt het platform zelf ook gebruiken voor het peilen en geven van meningen of als klankbord voor nieuwe ideeën. Aan het lidmaatschap zijn geen kosten verbonden.
U kunt zich aanmelden voor het platform door een e-mail te sturen naar platformwonen@assen.nl.