Zorg en ondersteuning, Jeugd en Wmo

Iedereen in de samenleving van Assen doet naar eigen kunnen mee. Meedoen aan activiteiten, gezond leven en gezond opgroeien. Veel mensen kunnen dit prima zelf, maar soms lukt dit even niet. Dan kun je terecht bij de gemeente, Vaart Welzijn en bij andere organisaties. Om zorg en welzijn te kunnen blijven bieden, willen we de zorg betaalbaar houden. We realiseren dit met zes acties:|  

  1. Versterken van het gewone leven. 
  2. Aansluiting tussen passend onderwijs en jeugdhulp. 
  3. Participatie door brede aanpak van armoede en schulden en participeren in het maatschappelijk leven. 
  4. Thuis in de wijk (zelfstandig wonen met ondersteuning voor mensen die eerder in een instelling woonden). 
  5. Een toegang voor Zorg & Welzijn. 
  6. De juiste zorg op de juiste plek.

Sociale kaart

Op de Sociale kaart vindt u op een makkelijke manier het juiste aanbod voor de hupvraag van een inwoner van Assen.

Werk en inkomen

Raden

Taalhuis

Wil je beter leren lezen of ken je iemand die dat wil? Taalhuis Assen biedt passende ondersteuning. Contactgegevens: Ankie Benjamins: 0614870050 of mailen via taalhuis@dnk.nl.

Op dit moment wordt het taalcafe verbouwd. In oktober gaan de deuren weer open.

Informatie voor PGB-zorgaanbieders

We leven in een hele bijzondere tijd. Het coronavirus heeft invloed op ons allen en in het bijzonder op u en uw medewerkers. We vragen momenteel veel van u.
Wij waarderen uw inzet en creativiteit enorm en hoe u ervoor zorgt dat u binnen de richtlijnen van het RIVM de zorg en ondersteuning zo zorgvuldig mogelijk door laat gaan.

We belichten hier een aantal onderwerpen, die op dit moment van belang zijn.

Advies en Meldpunt OGGZ

Maakt u zich ernstig zorgen over de gezondheid en het welzijn van iemand in uw omgeving, dan kunt u dat melden bij het Advies en Meldpunt OGGZ. De gemeente laat dan onderzoeken of hulp nodig is en zo ja, in welke vorm. Dat kan gaan om behandeling in een instelling, maar ook hulp aan huis. Uitgangspunt is om hulp te bieden op vrijwillige basis. Wil iemand zich niet laten helpen en de zorgen zijn ernstig, dan wordt onderzocht of verplichte zorg nodig is. Uiteindelijk bepaalt een rechter of de verplichte zorg ingezet wordt. Dat is vastgelegd in de Wet verplichte GGZ.

Maakt u zich zorgen, bel dan met het Advies en Meldpunt OGGZ: 088 - 24 60 240.

Dit nummer is van GGD Drenthe, meer informatie vindt u op de website van de GGD.

Familievertrouwenspersoon

Familie en naasten van een persoon met psychiatrische of verslavingsproblemen kunnen voor steun, vragen en advies terecht bij de familievertrouwenspersoon. Meer informatie en contactgegevens vindt u op de website van de Landelijke Stichting Familievertrouwenspersonen.