Participatieraad

De Participatieraad Assen is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Assen voor het sociale domein van zorg, welzijn, werk en inkomen. Deze raad streeft er naar dat alle inwoners van Assen ongeacht hun positie en/of beperking kunnen deelnemen aan de samenleving.

De Participatieraad spreekt de gemeente aan op haar verantwoordelijkheid voorzieningen te treffen en de regie te voeren op het gebied van het gehele sociale domein van zorg, welzijn, werk en inkomen.

De raad is proactief, onbevooroordeeld en positief kritisch en aanzien van de voorbereiding, besluitvorming, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijk beleid. De raad vormt met haar functioneren een waardevolle schakel tussen alle geledingen van de Asser samenleving en de gemeente Assen. De Participatieraad Assen is in de huidige vormgeving actief vanaf maart 2014.

  • Elisabeth Smelik - Voorzitter
  • Augusta Miedema - Secretaris
  • Mellie Lumalessil-Metiarij - Vice voorzitter
  • Willy van der Kolk
  • Ritu Sharma
  • Ellis Ensing
  • Sebastiano van Bommel van Vloten

De Participatieraad vergadert elke derde woensdag van de maand om 19.30 uur in de vergaderzaal 2 van het stadhuis, Noordersingel 33.

In verband met de Corona crisis vergadert de Participatieraad tijdelijk online.

Wilt u in contact komen met de Participatieraad?

Neem dan contact op met Augusta Miedema (secretaris):
Email: participatieraad@assen.nl