Woningbouwprojecten, bestemmingsplannen, ruimtelijke plannen en besluiten