Concept woonvisie Assen

Met plezier presenteren wij de concept Woonvisie 2021-2025. Aan deze visie is in 2020
gewerkt, samen met inwoners en organisaties uit Assen. De concept woonvisie bevat de belangrijkste beleidsmatige uitgangspunten voor het thema wonen. Met aandacht voor de ontwikkelingen op de woningmarkt , de kansen en de kwaliteiten van de binnenstad en van de verschillende wijken. Want samen maken zij Assen tot de bijzondere, gevarieerde woonplek die ze is.

PDFWoonvisie_Assen (pdf - 181 kB)

PDFWoonvisie_Assen-bijlage (pdf - 4,5 MB)

Een andere koers

De gemeente Assen stelt in de woonvisie doelen en maakt keuzes. Met de woonvisie kiezen we ervoor ons met name te richten op de bestaande stad. Daar ligt de grootste behoefte aan wonen en daar ligt ook de urgentie om plekken te vernieuwen en te verbeteren. Dat doen we op een ‘ontspannen stedelijke’ manier. De woonvisie is één van de bouwstenen van de omgevingsvisie en geeft verdere richting aan de uitgangspunten: ontspannen stedelijkheid, groene stad, hoofdstad en verbonden stad. Daarnaast maakt de gemeente tempo om in Kloosterveen voor 2030 voldoende woningen te bouwen. 

Van concept naar definitief

De concept woonvisie lag ter inzage tot 1 maart 2021.

Na de inspraakperiode verwerken we –waar nodig- de reacties tot voorstellen om de concept woonvisie aan te passen. Daarna bespreken het college en de gemeenteraad de woonvisie en deze voorstellen. Op 15 april 2021 volgt besluitvorming door de gemeenteraad. 

Webinar

Via https://we.tl/t-Gpklm1jA2k kunt u het webinar van 9 maart jl. nog eens terugzien.