Woonvisie Assen

Woonvisie Assen ‘Van binnenuit beter’

In 2020 is samen met inwoners en betrokken organisaties uit Assen gewerkt aan een nieuwe woonvisie voor Assen. De nieuwe woonvisie bevat de belangrijkste beleidsmatige uitgangspunten voor het thema wonen en belicht ook de thema’s wonen met zorg en duurzaam wonen. Er is aandacht voor de ontwikkelingen op de woningmarkt en, de kansen en kwaliteiten van de binnenstad en de verschillende wijken. Want samen maken zij Assen tot de bijzondere, gevarieerde woonplek die ze is.

Lees de Woonvisie in HTML of bekijk de woonvisie als pdf (588 kB)

PDFWoonvisie Assen 2021 Bijlage (pdf - 5 MB).pdf

Een andere koers

De gemeente Assen stelt in de woonvisie doelen en maakt keuzes. Met de woonvisie kiezen we ervoor ons met name te richten op de bestaande stad. Daar ligt de grootste behoefte aan wonen en daar ligt ook de urgentie om plekken te vernieuwen en te verbeteren. Dat doen we op een ‘ontspannen stedelijke’ manier. De woonvisie is één van de bouwstenen van de omgevingsvisie en geeft verder richting aan de uitgangspunten: ontspannen stedelijkheid, groene stad, hoofdstad en verbonden stad. Daarnaast maakt de gemeente tempo om in Kloosterveen voor 2030 voldoende woningen te bouwen.