Zaken doen met de gemeente

Hieronder vindt u informatie over:

  • Inkoop belangstellingsregistratie
  • Inkoopbeleid
  • Inkoopvoorwaarden
  • (Europese) aanbestedingen
  • Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Inkoop Belangstellingsregistratie

Wilt u zaken doen met de gemeente Assen? Maak dan uw belangstelling kenbaar en vul hieronder uw bedrijfsgegevens in. Zodra er een inkoop traject wordt opgestart en deze past binnen uw bedrijfsactiviteiten wordt deelname van uw bedrijf in overweging genomen. Vul hier het formulier Inkoop Belangstellingregistratie in.

Inkoopbeleid

Op het gebied van de inkopen van de gemeente streven wij naar maximale transparantie, non-discriminatie, integriteit en duurzaamheid. Deze uitgangspunten zijn verwoord in het inkoopbeleid van de gemeente Assen.

Inkoopvoorwaarden

De gemeente Assen hanteert inkoopvoorwaarden. Het gebruik van deze voorwaarden schept duidelijkheid en draagt bij tot transparantie in het inkoopproces. Verkoopvoorwaarden van leveranciers worden in principe niet geaccepteerd. Voor leveringen en diensten hanteren wij de  Algemene inkoopvoorwaarden bij leveringen en diensten (Aivw 2017).

Voor ICT opdrachten hanteren wij de gemeentelijke inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). Deze vindt u op de website VNG realisatie onder GIBIT 2020 Artikelen.

Voor werken hanteren wij de UAV of UAV-GC . De gemeente Assen werkt uitsluitend met aannemers welke in het bezit zijn van VCA/VCU.

Aanbestedingen

De gemeente onderschrijft de doelstellingen van (Europese) Aanbestedingsregelgeving, namelijk:

  • Het openstellen van inschrijving op overheidsopdrachten voor alle bedrijven die gevestigd zijn in de Europese- en Nationale Gemeenschap (non-discriminatie).
  • Het stimuleren van concurrentiestelling door openbare bekendmaking van (voorgenomen) opdrachten (economische rationalisatie).

Dit houdt in dat de gemeente regelmatig aanbestedingen volgens de EG regelgeving uitschrijft. De gemeente Assen publiceert alle Openbare, Niet-openbare en Europese aanbestedingen op TenderNed.

Lees meer over de klachtenprocedure omtrent aanbestedingen.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

De gemeente Assen levert met de ondertekening van het manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI) een bijdrage aan het stimuleren hiervan. MVI betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken de effecten op people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit/prosperity (winst/welvaart) worden meegenomen. Hiermee komt de realisatie van een circulaire economie een stap dichterbij en doen we ons best om klimaatverandering tegen te gaan.